V pátek krátce před půl desátou dopolední se stanicí v Brandýse nad Orlicí ozýval hřmot kladiv bijících do kolejí. Nejednalo se však o dělníky, kteří by opravovali závadu. Šlo o slavnostní zahájení stavby, která symbolickým gestem právě začala.

Tradičnímu zvyku předcházela série slavnostních projevů, kterou zahájil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Ten zmínil mimo jiné svůj osobní vztah k právě rekonstruované železnici.

V rámci dostavby dojde na téměř deset kilometrů dlouhém úseku k rekonstrukci železničního svršku a spodku. Modernizace se zaměří také na zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Kompletní přestavbou projde stanice Brandýs nad Orlicí, kde se přesunou nová nástupiště. Pro vyšší bezpečnost zde pracovníci vybudují také podchod, který umožní bezbariérový příchod k nástupišti a zároveň propojí obě části města.

„Nejen proto, že jsem z Pardubického kraje vím, že úseku je potřeba věnovat speciální pozornost především pro přírodní ráz okolní krajiny. Musíme k němu přistupovat jinak, než k takzvaným šedým úsekům,“ řekl a zdůraznil, že Správa železnic ctí specifičnost tratě vedoucí podél Tiché Orlice.

Pracovníci tak využijí nejmodernější technologie s ohledem na životní prostředí a nedalekou cyklotrasu. „Doufáme, že nejdéle v červenci 2023 se zde sejdeme a slavnostně trať pokřtíme,“ dodal Svoboda.

V dodržení stanoveného termínu doufá také starosta města Brandýs nad Orlicí Petr Řehák. „Rekonstrukce trati naše město extrémně zatíží. Čekáme enormní provoz,“ řekl. Směrem ke zhotoviteli, kterým je mimo jiné firma EUROVIA CS pak vyslovil přání, aby byl brán zřetel zejména na místní občany. „Když jsem nastoupil jako starosta, neměl jsem téměř žádné šedivé vlasy. To už se dnes říci nedá. Doufám, že až rekonstrukce skončí, nebudu šedivý úplně,“ dodal s nadsázkou Řehák.

A s dodržením termínu počítá i generální ředitel společnosti EUROVIA CS Martin Borovka. „Představuji si to tak, že sem nejpozději v červenci 2023 přijedu vlakem, z něho vytáhnu kolo a pojedu se projet,“ řekl Borovka.

Náročnost financování stavby v hodnotě 3,396 miliardy korun vysvětlil během slavnostního zahájení poslanec a místopředseda správní rady Správy železnic Martin Kolovratník. „Jedná se o obrovskou investici a my si uvědomujeme náročnost i zodpovědnost rekonstrukce. Financování bude kombinací příspěvků z Nástroje pro propojení Evropy a také úvěru od Evropské investiční banky,“ vysvětlil Kolovratník. Úspěšný a hladký průběh prací přišel popřát také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Nedaleká zastávka Bezpraví pak bude úplně zrušena, aby v její blízkosti mohla vzniknout nová odbočka, která významným způsobem zvýší propustnost na trati. „Tento úsek v minulosti žádnou modernizací neprošel, investice je nutná pro zachování potřebných parametrů železniční infrastruktury,“ vysvětlil Jiří Svoboda.