Všechny aktivity programu směřovaly ke společnému tématu Les. Nechyběly vědomostní kvízy, poznávačky, skládačky nebo praktické úkoly v přírodě.