Pochlubit se může i historickou technikou, především čtyřkolovou koňskou stříkačkou z roku 1890 a ruční dvoukolovou stříkačkou z roku 1912, obě se dochovaly v provozuschopném a téměř původním stavu. Společně s dalšími exponáty budou vystaveny v novém muzeu, které vznikne v původní hasičské zbrojnici z roku 1913. Před několika lety u příležitosti oslav 130. výročí založení sboru prošla zásadní opravou.

„Chtěli jsme to místo nějak oživit, protože okolí bylo neudržované, zarostlé a objekt byl do té doby spíše skladištěm. Což byla škoda, protože je to pěkná budova, kolem vede cyklotrasa a prohlídka muzea by pro spoustu lidí mohla být zajímavá,“ uvedl za líšnické hasiče Pavel Štefek. Podobně jako v případě hasičského minimuzea otevřeného vloni v Kunčicích u Letohradu bude možné do objektu nahlédnout okny a otevírán bude při zvláštních příležitostech, jako je například turistický pochod Líšnický puchýř. Hasičské muzeum se také stane jedním ze zastavení nového vycházkového okruhu, který se obec chystá letos otevřít. „Po okruhu budou rozmístěny informační tabule s historií obce, u hasičského muzea bude jedna z jeho zastávek,“ dodal Štefek.