Po zimní technologické přestávce pokračují práce na další etapě výstavby nového mostu na silnici I/11 v Žamberku.

Během podzimních měsíců loňského roku byla podle informací ŘSD vybudována souběžná provizorní komunikace, na kterou je nyní od 1.3. převedena veškerá doprava. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací.

Psali jsme:

Na silnici I/11 v Žamberku jsou opravy mostu v plném proudu.
VIDEO: Na průtahu Žamberku vzniká provizorní most, hlavní opraví na jaře

Stavba pokračovala demolicí stávajícího mostu a zahájeny budou práce na zakládání nového přemostění.

Během oprav dojde ke komplexní rekonstrukci mostního objektu, dále k prostorové úpravě křižovatky tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd dlouhých nákladních vozidel bez nutnosti přejíždění do ostatních jízdních pruhů.

Letecký pohled na ucpané centrum Žamberka
Potřebuje vůbec Žamberk obchvat? Studie už měla být dávno na stole

Nově bude zřízen odbočovací pruh vlevo směrem na Kunvald. Současný přechod pro chodce bude zrušen a nový bude umístěn na bezpečnější místo, dále od středu křižovatky. Realizovány budou zklidňující a zpomalující prvky v křižovatce vhodnějším tvarováním křižovatky s realizací pojížděného dělícího ostrůvku a instalací baliset (navigačních sloupků). Dojde k obnově chodníků s prvky bezbariérového užívání stavby a obnově lamp veřejného osvětlení.

Zdroj: ŘSD