"Zásah byl velmi náročný, protože se v místě nehody nacházelo více osob s různě vážným zraněním. Hasiči museli zajistit podmínky pro poskytnutí první pomoci, zjistit počet zraněných osob a rozsah jejich zranění. Nehoda představovala zvýšené nebezpečí vzniku požáru a více míst na možný únik provozních náplní. Důležité bylo zajistit nouzové přežití raněných s ohledem na povětrnostní podmínky a psychosociální pomoc," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková a dodala: "Při cvičení byla využívána metoda třídění obětí START (S – snadná, T – terapie, A – a, R – rychlé, T – třídění), která se používá pro třídění osob postižených mimořádnou událostí v případě většího počtu obětí, kdy je nedostatek zdravotnického personálu vzhledem k počtu obětí. Cílem je stanovit prioritu transportu obětí na stanoviště třídění raněných v prostoru pro poskytnutí zdravotní péče, kde je jim poskytována odborná zdravotnická péče zpravidla záchranáři zdravotnické záchranné služby," vysvětlila.

Přehraniční spolupráce je důležitá

Do cvičení se zapojilo devět jednotek požární ochrany, z toho jedna jednotka byla z Polska. Dále se cvičení účastnila Policie ČR, hasiči Správy železniční dopraví cesty, CS Cargo a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje.

„Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje zapojila do cvičení “Bezpečné pohraničí” pořádaného HZS. Oddělení krizové připravenosti ZZS Pardubického kraje naplánovalo procvičení činností, a to ve dvou oblastech – nácvik komunikace a práce Zdravotnického operačního střediska ZZS PAK spolu s nácvikem komunikace a činností záchranářských posádek na místě vzniku mimořádné události. Jsme rádi, že se přeshraniční spolupráce při vzniku mimořádných situací nadále upevňuje a můžeme tak lépe pomáhat našim pacientům,“ uvedl ke cvičení mluvčí ZZS Pardubického kraje Aleš Malý

Hasiči v místě cvičení zachraňovali zraněné osoby, ale také museli likvidovat nebezpečnou látku, která unikala z cisterny na železnici. Nebezpečné jsou každé látky, jejichž vlastnosti mohou tvořit významné riziko pro člověka, životní prostředí nebo majetek. Každá z nebezpečných látek představuje určité nebezpečí – výbušnost, hořlavost, samovznětlivost, schopnost reakce s vodou, chemickou nebo fyzikální nestálost, jedovatost, radioaktivitu, žíravost, přičemž jedna látka může mít i několik nebezpečných vlastností. Havárie nebezpečné látky představuje takový stav, kdy se látka dostává mimo kontrolu – u požáru, únikem při výrobě, dalším zpracování, skladování a zejména pak při její přepravě, jako v tomto případě.

Ilustrační foto.
Místo přesčasů mají dohody. Zaměstnanci nemocnic se bouří

Nebezpečnou látkou byla kyselina chlorovodíková – je to velmi silná kyselina, těkavá a bezbarvá kapalina. Patří mezi velmi silné žíraviny. Kyselina chlorovodíková leptá, při zasažení je třeba poraněné místo důkladně několik minut oplachovat tekoucí vodou (případně ještě poté zneutralizovat hydrogenuhličitan sodným – tedy jedlou sodou), při zasažení očí je nutné provést velmi důkladný výplach. Následně je nezbytně nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc. Poleptání očí koncentrovanou kyselinou většinou končí slepotou.

Cvičení bylo provedeno jako taktické v souladu s odbornou přípravou jednotek PO a složek IZS s účastí hasičské jednotky z Polské republiky v rámci společného projektu „Bezpečné pohraničí“, a také v souladu s Pokynem KŘ HZS Pak 13/2019.

Testoval se i nový systém informování

Na místě zásahu bylo i mobilní operační a informační středisko hasičů Pardubického kraje. V rámci cvičení byl testován nový systém informování Search and rescue now - systém vyrozumění v dané lokalitě, která je postižena mimořádnou událostí. Operační a informační středisko hasičů tak má možnost vyrozumět všechny obyvatele, kteří mají mobilní telefon a mimořádná událost by je mohla nějakým způsobem zasáhnout. "Hlavním cílem všech zúčastněných je vzájemné seznámení mezi složkami IZS se svými taktickými možnostmi, procvičení součinnosti v oblasti operační i taktické," uvedla Vendula Horáková s tím, že dalšími cíli bylo seznámení polských partnerů projektu s možnostmi složek IZS z příhraniční oblasti Králicka, procvičit součinnost složek IZS při společném zásahu, zejména v oblasti spojení a komunikace a také součinnost s krizovým štábem města Králíky.

Přeshraniční spolupráce je velmi důležitá. "Evidujeme již řadu společných zásahů, a je dobré zdokonalovat se po jazykové stránce, po stránce odborné při různých zásazích, znát vybavení zasahujících jednotek z Polska a Česka. Připomeňme zásah, při kterém jednotka z Pardubického kraje vyjížděla do polského Niemojowa v Orlických horách, kde došlo k požáru penzionu. Z Pardubického kraje na výzvu Krajského operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého kraje k požáru penzionu spěchala jednotka profesionálních hasičů ze Žamberku. U zásahu v rámci přeshraniční spolupráce zasahovalo zejména osm jednotek z Polska, čtyři jednotky z Královéhradeckého kraje a jedna z Pardubického kraje. Plameny spolykaly zejména přístavek u penzionu a poškozen byl i samotný penzion. V objektu se naštěstí nikdo nenacházel," připomněla mluvčí. Jednou z velkých událostí byl také společný zásah na požár lesa v Dolní Moravě. Druhý stupeň požárního poplachu byl 25. července 2019 vyhlášen v Dolní Moravě, kde hořel lesní porost. Stoupající kouř byl vidět z velké dálky. Hořelo pod rozhlednou Klepáč. "Hasičům komplikoval likvidaci požáru členitý terén a velmi strmé stráně. Na místo byl povolán vrtulník, který hasičům pomáhal s likvidací požáru. Plameny se šířily směrem na město Králíky. Pomoc hledali hasiči i na polské straně. Přijeli tak i hasiči z Miedzylesie. Požár dostali hasiči pod kontrolu po pěti hodinách od nahlášení události na operační a informační středisko hasičů. Příčinou vzniku požáru bylo kouření v přírodním prostředí. Škoda byla vyčíslena na 100 tisíc korun a uchránit se hasičům podařilo les v hodnotě 10 milionů korun," doplnila Vendula Horáková.

Projekt Bezpečné pohraničí spolufinancovaný z programu Interreg V A Česká republika – Polsko je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi hasičskými sbory v České republice a Polsku a jak uvedl velitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský, cvičení bylo vyvrcholením celého projektu.

Peliny hostily Den (pro) pěstounství.
Peliny hostily Den (pro) pěstounství