„Jedná se o nejkratší spojku pro občany, kteří míří z Ústí nad Orlicí na dálnici D35. O tom svědčí i fakt, že tudy denně projede téměř 7000 aut. S modernizací posledního úseku jsme začali na jaře 2021, dokončení bude v září 2023. Jednalo se o opravdu komplikovanou stavbu, o to mám větší radost, že se nám konečně podařila dokončit. V roce 2020 zde kvůli akumulaci vody v podloží došlo k lokálnímu sesuvu půdy. Proto jsme v místě umístili monitorovací sondy, provedli protierozní opatření a vše řešili s hydrogeology. Nyní je podle oborníků svah bezpečný a stabilní, ale jeho stav budeme i nadále preventivně monitorovat,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Řidiče v místě jen upozorní značky na to, že projíždí stavbou, jinak je silnice plně průjezdná. Dokončit zbývá už jenom dílčí práce, které nebudou překážet dopravě.

Psali jsme vloni:

Aktuální pohled na stavbu
Silnice z Ústí nad Orlicí do Hrádku bude zavřená až do léta 2023

„Chtěl bych se především s koncem stavebních prací omluvit za komplikace a průtahy, které nastaly neočekávanou mimořádnou situací, kterou nikdo nepředpokládal, protože sondy původně nenaznačovaly žádné obtíže. Nakonec se čekalo na definitivní technické řešení. Projekt musel být navíc v úseku sesuvu vyňat z původního evropského projektu a řešen zcela samostatně. Děkuji občanům Kerhartic za trpělivost a pochopení, protože nastalá situace netěšila nikoho z nás. Osobně jsem to vnímal o to více, že v regionu žiji a pravidelně se v něm pohybuji,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Vše o rekonstrukci silnice najdete ZDE

Silnice II/315 spojující Ústí nad Orlicí a Choceň patří k významným silničním tahům. Patnáctikilometrový úsek se postupně modernizuje od roku 2011, komunikace mezi Hrádkem a Ústím nad Orlicí byla poslední chybějící částí.

„Vzhledem k důležitosti celé komunikace, ale také finanční náročnosti bylo nutné opravy rozdělit do několika úseků, přičemž jsme se vždy snažili využít vhodných dotačních možností z evropských fondů. V případě úseku Hrádek – Ústí nad Orlicí se dostáváme na necelých 72 milionů korun bez DPH s tím, že jsme získali prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Připomněl, že kraj v letošním roce dokončil také úsek z Ústí nad Orlicí do Skuhrova. „V tomto případě se jedná o dokončení modernizace celého úseku mezi Ústím a Lanškrounem za celkem 240 milionů korun s tím, že nám opět výrazně pomohly evropské fondy. Do zprovoznění poslední části silnice II/315 u Kerhartic, tak budeme mít zmodernizovanou celou silnici mezi Lanškrounem a Chocní,“ sdělil hejtman.

Práce na silnici z Hrádku do Ústí nad Orlicí se konečně rozběhly.
Stavbaři se vrátili na úsek z Ústí na Hrádek, hotovo ale bude až příští rok

Samotná modernizace tříkilometrového úseku mezi Ústím nad Orlicí a Hrádkem byla rozdělena do dvou etap. První etapa řešila část mezi Hrádkem a Sokolskou ulici v Kerharticích. Ve druhé pak šlo o samotnou komunikaci druhé třídy, která dominantně vedla mimo obec podél Tiché Orlice.

„Investice byla nutná kvůli špatnému technickému stavu, původní vozovka byla značně poničená, stejně tak byly nevyhovující krajnice. Proto došlo k výměně svrchní části silnice, sanaci trhlin v podloží, modernizaci odvodnění, vybudování nových propustků, rozšíření krajnice a instalaci nových svodidel. Důležitou součástí projektu bylo i vybudování nové opěrné gabionové stěny o délce půl kilometru, která bude vozovku chránit před svahem nad ní,“ doplnil náměstek hejtmana Michal Kortyš.