Původní Dům kultury v Letohradu je z roku 1959. Tehdy jeho výstavbu podle projektu slovenského architekta Štefana Imricha zahájilo JZD Mistrovice a následně dokončil podnik Pozemní stavby Pardubice. Vlastní stavba trvala deset let. Dům kultury Letohrad byl slavnostně otevřen 6. července 1969 uvedením divadelní hry Lucerna od Aloise Jiráska v podání ochotnického souboru Kolár. Hlavním prostorem Domu kultury byl divadelní sál s hledištěm pro 414 diváků, který sloužil zároveň jako kinosál. V prvním patře se nacházel taneční sál a klubovna. V objektu byly také prostory knihovny, loutkové scény, tanečního klubu, restaurace a vinárny.

V letech 2005 až 2016 byly zpracovány tři studie na rekonstrukci budovy, z nichž ani jedna nebyla provedena.

Lanškroun připravuje projekt, který zabrání záplavám i suchu
Lanškroun připravuje projekt, který zabrání záplavám i suchu

"V původní podobě sloužil Dům kultury svému účelu až do roku 2019, kdy byl pro špatný technický stav uzavřen,“ přiblížil historii objektu starosta Letohradu Petr Fiala. V roce 2017 si město vyžádalo od tří ateliérů návrhy budoucího řešení objektu a následně v roce 2018 Letohrad vypsal veřejnou zakázku na vlastní projektovou dokumentaci rekonstrukce Domu kultury Letohrad.

"V roce 2021 jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele stavby. Za zpracovatele projektové dokumentace byla vybrána společnost Atelier 99 Brno na základě architektonické studie ateliéru architekti.in Brno. Zhotovitelem stavby se pak stala společnost VCES,“ doplnil Fiala.

Letohrad otevřel moderní Dům kultury. Rekonstrukce vyšla na 250 milionů korun.Letohrad otevřel moderní Dům kultury. Rekonstrukce vyšla na 250 milionů korun.Zdroj: Město Letohrad

Rekonstrukce Domu kultury začala v říjnu roku 2021. „V první fázi projektu jsme zbourali vstupní část objektu a veškeré vnitřní příčky a podlahy. V dubnu následujícího roku jsme zahájili stavbu přední části Domu kultury a přístavbu komorního sálu ZUŠ,“ popsal Miloš Emmer, obchodní ředitel společnosti VCES. Od loňského září probíhaly práce na rozvodech, omítkách a podlahách. "Letos v lednu jsme začali instalaci akustických obkladů a práce na finálních površích, fasádách a terénních úpravách,“ dodal Emmer. Po čtyřech letech uzavření se letohradská veřejnost dočkala moderního Domu kultury, který si město zaslouží. "Díky Atelieru 99 a stavební firmě VCES získáváme krásný kulturní stánek, který vyšel na 250 milionů korun bez daně a je tak největší polistopadovou stavbou v našem městě,“ sdělil letohradský starosta Petr Fiala.

Pětatřicetiletá žena měla falešnou espézetku i doklady. Své současné jméno prý nepoužívá.
Djeržava Československaja. Řidička měla vymyšlené jméno, doklady i SPZ

Rekonstrukce se nedotkla pouze samotného Domu kultury, ale změnila i jeho okolí. Po celkové rekonstrukci dům nabízí moderní divadelní sál s kapacitou 333 míst, nově vybudovaný plesový sál nad vstupním foyer pro 206 hostů, funkční gastronomické zázemí a prostory pro účinkující a personál Domu kultury. V bočních traktech se nacházejí učebny základní umělecké školy, která navíc disponuje novým komorním sálem, jenž je propojen spojovacím krčkem s Domem kultury. V suterénu je potom zkušebna, sklady a technologie. Stavební úpravy plenéru Domu kultury umožňují plynulý a bezbariérový vstup do budovy. Rekonstrukcí prošlo také parkoviště, které bude sloužit nejen návštěvníkům Domu kultury, zastávka autobusu a realizovány sadové úpravy.

Celkové náklady na rekonstrukci Domu kultury dosáhly částky 249,5 milionů korun, přičemž tuto částku uhradilo město Letohrad ze svého rozpočtu a dříve přijatých úvěrů. Město Letohrad má přislíbenou dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 17,7 milionů korun jako příspěvek do energetických úspor původní budovy.

První divadelní představení se v nových prostorách uskuteční 15. a 16. září.