"V rámci hlavního stavebního objektu se provádí zlepšování podloží trasy dálnice, realizují se první násypové vrstvy a štěrkové piloty v místech založení mostů. Zároveň probíhají přípravné práce pro založení mostů a práce na dočasných a přístupových komunikacích, nezbytné přeložky stávajících a pokládky nových vedení inženýrských sítí," uvedlo Ředitelství silnic a dálnic.

Informační leták o stavbě D35 kolem Vysokého Mýta najdete ZDE.

Zhotovitele už zná trasa z Ostrova do Vysokého Mýta včetně tunelu Homole, kde však jeden z neúspěšných uchazečů podal námitky proti výběru. Příští týden pak bude zahájena stavba v úseku Džbánov - Litomyšl. Na konci března pak ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby navazujícího obchvatu Litomyšle až do Janova v délce 10,4 kilometru. Na tento úsek je vydáno pravomocné stavební povolení, probíhá majetkoprávní příprava a začíná archeologický průzkum. V květnu loňského roku pak byla zahájena stavba v úseku Janov u Litomyšle - Opatovec u Svitav s předpokladem dokončení v roce 2025, ostatní úseky budou až v roce 2026 a obchvat Litomyšle dokonce ještě o rok později.

Stavba dálnice D35 v úseku Vysoké Mýto - Džbánov, duben 2024Stavba dálnice D35 v úseku Vysoké Mýto - Džbánov, duben 2024Zdroj: ŘSD