Michaela Tomanová, ředitelka Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí.Pacienti, například po operaci endoprotézy, už od dubna nejsou umísťováni „z lůžka na lůžko", tedy po operaci přímo na rehabilitaci. Můžete prosím tuto změnu blíže vysvětlit? Proč k ní došlo a jak současný systém funguje?
Tato změna vznikla v důsledku zákona č. 369/2011 Sb., kterým se mění Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon nabyl platnosti právě 1. 4. 2012. Touto novelou se mění podmínky přijetí pacientů k léčebně rehabilitační péči i v našem Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí.
Jednoduše řečeno, nyní je k přijetí do odborného léčebného ústavu potřeba schválení krajského revizního lékaře zdravotní pojišťovny. Celý proces probíhá tak, že lékař registrujícího poskytovatele (praktický lékař) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci vyplní specifický formulář – „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně". Tento návrh může doporučit odborný lékař, ale nesmí ho vypsat, což je zřejmě opomenutí v zákoně. Návrh dále potvrzuje revizní lékař zdravotní pojišťovny krajského pracoviště dle místní příslušnosti. Teprve poté, co schválený návrh pošle zdravotní pojišťovna do našeho rehabilitačního ústavu, můžeme pacienty přijmout na lůžko. Je to zdlouhavý proces a pružnost přijetí a využití obložnosti našich lůžek se výrazně zhorší. Ten samý problém nastane, když přeložíme pacienta na akutní oddělení nemocnice. Zpět ho můžeme přijmout jen s novým návrhem a celý proces se opakuje.

Jak výrazně se v současné době proces léčby touto změnou prodlužuje, resp. jak dlouho pacient zpravidla čeká na vyjádření revizního lékaře?
Tento systém samozřejmě proces příjímání pacientů z nemocnic po operacích a i pacientů s jinými diagnózami o hodně prodlouží. Ve velké míře ale záleží na tom, jak se k tomu dané zdravotnické zařízení postaví. Tento systém už nějakou dobu funguje, a tak máme možnost porovnávat. Jsou zdravotnická zařízení a praktičtí lékaři, kterým nedělá problém před hospitalizací a v průběhu hospitalizace pacienta potřebný návrh vyplnit a zaslat na zdravotní pojišťovnu. Revizní lékař zdravotní pojišťovny pak za jeden až dva týdny pošle rozhodnutí, takže pacient může být přijat přímo z nemocnice nebo je doma maximálně pár dní.
Na druhé straně jsou i taková zařízení, která pošlou pacienta po operaci s propouštěcí zprávou za praktickým lékařem, aby si vše potřebné vyjednal sám. V tomto druhém případě se celý proces přijetí pacienta může prodloužit na tři až čtyři týdny i více. Důležitou roli tedy v tomto procesu hrají praktičtí lékaři, protože ti se ve výsledku starají o své pacienty, a pokud jim záleží na zdraví jejich klientů, tak „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně" vyplní bez problémů, a to pro všechny pacienty, kteří potřebují rehabilitaci, nejen pro pacienty po operacích. Není nakonec tak složitý jako „Návrh na lázeňskou péči".
Takže pacienti, snažte se požádat a domluvit se s praktickými lékaři.

Můžete uvést příklady zákroků, po nichž není vhodná okamžitá rehabilitace, a naopak ty, po kterých je nutná?
Doporučujeme, aby se s rehabilitací začalo co nejdříve. Dnes rehabilitace není jen pouhé „zvedání nohy ke stropu" a cvičení a posilování, ale je potřeba svaly aktivovat co nejdříve, to umožňuje i naše metoda Infinity.
Například po úrazu a artroskopické operaci kolene některé svaly ochabují a oslabují po hodinách nečinnosti a je potřeba je co nejdříve zaktivovat. Jinak je sice koleno odoperované, možná už nebolí, ale může vzniknout dysbalance svalů a nerovnováha, kterou pozná jenom zkušený rehabilitační lékař. Problém tedy často vyřešen není a projeví se například až za několik měsíců nebo i let. Proto je důležitá včasná rehabilitace.

Dotkla se tato změna vašeho ústavu – pocítili jste ji například z hlediska naplnění kapacity?
Celkový dopad této změny v legislativě na náš ústav lze zatím pouze odhadovat. Záleží na mnoha faktorech, které se projeví až po delším čase. Záleží například na ochotě lékařů vyplňovat formulář, dále záleží, jaké diagnózy budou revizní lékaři zdravotních pojišťoven potvrzovat a zda nebudou počty potvrzených žádostí nějakým způsobem redukovat a podobně. Zatím se na snižování počtu pacientů pouze teoreticky připravujeme jako na nejhorší možnou variantu, která by mohla nastat.