Zdravotníci, kteří nyní museli absolvovat školení, mají velká očekávání.

„S biofeedbackem, který je součástí plošiny, jsou obecně u rehabilitačních přístrojů dobré zkušenosti. Dokáže pacientům pomocí grafického znázornění ukázat vjemy, které jsou jinak zcela subjektivní. Senzory plošiny zachycují změnu těžiště pacienta a formou animace a interaktivní hry ho nutí provést požadovaný pohyb správně,“ uvedla na slavnostním předání na konci února primářka rehabilitačního oddělení Radmila Dědková. Plošina má pacientům začít sloužit od poloviny března.

„Vyjít vstříc konkrétním potřebám na vybavení jednotlivých oddělení není vždy jednoduché, a tak jsme rádi, že Nemocnice Pardubického kraje úspěšně spolupracuje s nadačními fondy, jako je ten ústecký. Kvalitní a bezpečná zdravotní péče se v takové symbióze samozřejmě poskytuje snáz. I to je koneckonců důvod, proč budeme na model spolupráce mezi kmenovou nemocnicí a nadačním fondem v nejbližší době navazovat i v Pardubicích a Chrudimi. Fungování Nadačního fondu S námi je tu lépe! je pro nás v tomto směru inspirací,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Hejtman Pardubického kraje, jenž je zároveň členem čestného výboru nadačního fondu, Martin Netolický dodal: „Společenská odpovědnost zaměstnavatelů v regionu je pro nás velmi důležitá. Nemocnice je součástí života a kvalita péče má vliv i na zaměstnance společností, které do fondu přispívají. Chtěl bych poděkovat společnostem jako Rieter či Isolit-Bravo, ale také všem dalším donátorům, bez kterých by fond nemohl fungovat tak vzorově, jak nyní funguje. Doufám, že se nám tento model podaří aplikovat v celém kraji.“

Budou cvičit zástavu

V letošním roce fond pomůže dětskému a radiodiagnostickému oddělení. Vyhlásil totiž hned dva projekty na nákup modelů kojence na nácvik kardiopulmonální resuscitace a projekt na získání nového katetru na léčbu cévních uzávěrů.

Důvody, pro které se správní rada nadačního fondu rozhodla k tomuto kroku, vysvětlil Kvido Štěpánek, předseda představenstva Nadačního fondu S námi je tu lépe!: „Děkuji všem dárcům a sponzorům, díky kterým se daří zvelebovat prostředí naší nemocnice. V minulém roce se podařilo vybrat částku přes milion dvě stě tisíc korun na stabilometrickou plošinu. Letos jsme zvolili dva projekty, které nás oslovily svým přínosem. U simulátorů na nácvik resuscitace je význam preventivní, naopak katetrem mohou lékaři dobře řešit problém, který již nastal. Celková částka za oba projekty je přes milion korun.“

Krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr jej pak doplnil: „Nadační fond „S námi je tu lépe“ podporuje Orlickoústeckou nemocnici již několik let, a to velmi významně. Pomáhá řešit nákupy nového vybavení, na které se v rámci běžného rozpočtu nemocnice nedostává. Velmi zde oceňuji právě tu dlouhodobost spolupráce nadace s naší nemocnicí. Spolupráce, která probíhá v časech dobrých i horších, je příkladná. Děkuji všem dárcům a sponzorům, díky kterým se daří zvelebovat prostředí naší nemocnice.“

Nové vybavení tentokrát poputuje na dětské a radiodiagnostické oddělení

Nadační fond S námi je tu lépe! žádal o příspěvek primář dětského a novorozeneckého oddělení Luděk Ryba, který by rád pořídil čtyři nové simulátory na nácvik resuscitace kojence v celkové hodnotě 500 tisíc korun. Ty mají nahradit stávající, již dosluhující a zastaralé modely, které slouží rodičům pro nácvik kardiopulmonální resuscitace miminka během předporodních kurzů.

Od roku 2009 je navštívilo už čtyři a půl tisíce rodičů. Primář Ryba přiblížil, proč se na dětském oddělení v Orlickoústecké nemocnici rozhodli učit rodiče oživovat své děti: „Zhruba před jedenácti lety jsme se v krátké době po sobě setkali se dvěma případy úmrtí dětí na syndrom náhlého úmrtí kojence. Bohužel ani v jednom případě neovládali rodiče kardiopulmonální resuscitaci, nedokázali dítě oživit a oba skončily tragicky. Od roku 2009 jsme proto začali během předporodních kurzů rodiče učit jak dítěti, které nedýchá nebo má srdeční zástavu, poskytnout první pomoc. Většina maminek dnes spoléhá na monitor dechu, který je velkým pomocníkem, ale je potřeba vědět, jak se v případě kritické situace zachovat.“

Nové modely kojence budou mít oproti těm současným řadu vylepšení. Simulátor PEDI Blue mění barvu v závislosti na zdravotním stavu figuríny a prostřednictvím senzorů měří efektivitu a účinnost stlačení hrudníku a ventilace, neboli „prodýchnutí“, v reálném čase. Pro realističtější podmínky nácviku je simulátor opatřen dýchacími cestami i některými orgány. Roztahování obou umělých plic způsobuje pohyb hrudníku. Správnou míru intenzity stlačení a dechu usnadňují rozpoznat zvukové tóny. Simulátor je navíc napojen na bezdrátový ovládací panel, který umožňuje ovládání vitálních funkcí simulátoru a poskytuje přehlednou odezvu.

Syndrom náhlého úmrtí kojence (SNUK)
Je stav, při kterém dochází u dosud zcela zdravého dítěte k zástavě dechu a následně může vést k jeho úmrtí. Tento vývoj lze zvrátit pouze včasně zahájenou resuscitací, kterou mohou podat rodiče nebo pečující osoba. Při zástavě dechu a oběhu u dítěte je nutné zahájit resuscitace do 3–4 minut, pak začne mozek odumírat a může dojít k jeho trvalému poškození. Syndrom postihuje děti mezi 2. až 5. měsícem života a jeho příčina není dosud zcela známa.

Použití katetru s ocelovou rotující spirálou snižuje výskyt pooperačních komplikací

S žádostí o nový katetr, který zlepšuje léčbu cévních uzávěrů a zvyšuje šanci pacientů na uzdravení jejich končetiny, oslovil nadační fond také primář radiodiagnostického oddělení Karel Nedvěd.

„Tento katetr je oproti dnes používanému vylepšený o ocelovou rotující spirálu, která dokáže velmi efektivně odstranit krevní sraženinu. Ta je zároveň ihned pomocí stejné hlavice odsáta do vaku, takže se katetr nemusí vysouvat kvůli odsátí sraženiny a znovu zavádět. Celý proces odstranění uzávěru je plynulejší a šetrnější a eliminuje riziko poškození cévních stěn,“ uvedl primář Nedvěd. Cévní uzávěr je velmi závažným stavem, při kterém dochází ke zneprůchodnění cévy a do končetiny přestane proudit krev. Projevem u pacienta může být necitlivost končetiny, její chladnutí nebo ztráta běžné barvy. Pokud není průtok krve rychle obnoven, může dojít k trvalému poškození zasažené končetiny, v nejhorším případě i k její úplné ztrátě. Cena nového katetru se souvisejícím příslušenstvím je 600 tisíc korun.

Přispějte i vy!

Na modely kojence i nový katetr je možné přispívat jakoukoliv částkou na běžný účet Nadačního fondu S námi je tu lépe!
Číslo účtu: 257730877/0300
Variabilní symbol pro modely kojence: 503 100
Variabilní symbol pro katetr: 551 504