V Pravěké osadě Křivolík u České Třebové si v sobotu 24. června přijdou na své všichni obdivovatelé pravěkého a starověkého světa! Spolek Bacrie z. s., který letos slaví deset let své činnosti, zde i v letošním roce pořádá tradiční slunovratový Festival živého pravěku. Ten tentokrát nese podtitul „Síla barbarů" a připomene první písemnou zmínku o našem území, kdy se keltští Bójové střetli s kmeny přicházejícími ze severu a tzv. Boiohaemum získalo poprvé své místo na starých mapách.

Návštěvníci se mohou těšit na bojové střety a hrané výjevy hrdých válečníků nebo také poznají, jak tehdejší kmeny mistrně ovládaly například staré umění tavby bronzu. Pro nejmenší účastníky programu bude připravena řada zážitkových a tvořivých dílen. Atmosféru osady doplní melodie irských písní, živá zvířata, a během náročného programu se každý pak bude moci na místě občerstvit. Akce se koná od 11 do 18 hodin.

Oslavy letního slunovratu v Pravěké osadě Křivolík každoročně nalákají stovky návštěvníků a každý ročník nese své specifické téma.
„Obyvatelé starověkého Středomoří nás kdysi nazývali barbary a často neměli vůbec představu, kde tyto kmeny sídlily, jaké měly tradice a kulturu. O umístění dávného Boiohaema - zemi Bójů, nám však před 2130 lety zanechal písemnou informaci řecký historik Poseidónios z Apameie a právě tuto významnou událost bychom chtěli v rámci letošního festivalu připomenout," uvádí náčelník Bacrie z. s. David Maršálek.

Program: Komentované prohlídky osady s průvodcem; Bojové ukázky: prezentace římských a barbarských válečníků; Hrané výjevy z minulosti; Rituál Slunce: tanec, kácení májky a zapálení nového ohně

Po celý den: Pravěká a antická kuchyně; Lukostřelba; Živá hudba; Kovolitecké zpracování bronzu; Dětské zážitkové a tvořivé dílny; Občerstvení v místě

Akce se koná v sobotu 24. června od 11 do 18 hodin v prostoru Pravěké osady Křivolík u České Třebové.
Vstupné na akci je 70 Kč, děti zdarma. Tvořivé dílny za 50 Kč.

Více informací o programu festivalu, Pravěké osadě Křivolík a činnosti Bacrie z. s. naleznete na www.festival.krivolik.cz nebo www.krivolik.cz.

Bacrie z. s.
Spolek vznikl v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Jeho cílem je prezentovat a popularizovat pravěké dějiny na území České republiky.
Spolek se zabývá životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i prvních etnik - Keltů, Germánů nebo Slovanů. Věnuje se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) i osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé) a jeho hlavním projektem je výstavba pravěké osady Křivolík - muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Lucie Broncová