Letošní ročník byl již čtvrtý v pořadí s podtextem charitativní akce. Tento festival vznikl jako vzpomínka na našeho kamaráda Petra ,,Krychliče" Koska, kytaristu z rockové kapely Moucha, kterému byl věnován první ročník. Na akci pořádanou Sportovním klubem Studené přišly stovky účastníků, kterým patří největší dík za účast a podporu této akce. Díky vám jsme mohli Michalovi, po odečtení nezbytných nákladů, předat 25 000 korun jako příspěvek na invalidní vozík.
Letošní ročník se opět vydařil, díky všem nadšencům, kteří s akcí pomáhali. Děkujeme kapelám Kat a pult band, Moucha, Needless, The Complication za vystoupení pro dobrou věc. Letos hrála i kapela Plexis, která určitě pozvedla jméno festivalu.
Dík patří i obci Studené a firmám, které akci podpořily. Příští ročník je plánovaný na 30. 7. 2016, opět v areálu obce Studené. Těšíme se na další ročník a na vás, kteří přijdou podpořit dobrou věc.
SKS Team

V sobotu 5. září proběhl ve Studeném již 4. ročník vzpomínkové akce s názvem Krychle Fest. Jako každý rok byl i letos výtěžek věnován na charitativní účel.
V letošním roce pořadatelé vybrali našeho Míšu, který má diagnostikovanou Duchennovu svalovou dystrofii, a tudíž i „jasný osud": život se stále se zhoršujícím zdravotním stavem. Z tohoto důvodu potřebuje polohovací vozík, který bychom sami zaplatit nezvládli.
Děkujeme touto cestou pořadatelům Sportovního klubu Studené i sponzorům, bez kterých by se celá akce jistě nemohla uskutečnit. Velké díky patří samozřejmě i návštěvníkům, kteří neváhali přijít a podpořit nás. Ze srdce děkuje
rodina Bednářova