Je to součást integrovaného systému nakládání s odpady ve městě, snahou je využít obnovitelné zdroje energie. Bioplynovou stanici staví VCES Praha, celý projekt přijde na více než 60 milionů korun, z toho dotace z evropských peněz činí přes 48 milionů. Kapacita stanice se předpokládá do deseti tisíc tun odpadu za rok, stavba se dokončí v závěru roku, elektrický proud půjde do sítě. Předpokládá se svážení odpadu z pekáren, jatek, z údržby veřejné zeleně atd. Na tento svoz se připravují obyvatelé Mýta již od loňska sbíráním tohoto druhu odpadu do zvláštních kontejnerů v jednotlivých čtvrtích města.