Premiérový ročník „Plesu pro Tebe" se konal poslední listopadový den v sále Kulturního domu Říčky v Orlickém Podhůří a jeho cílem bylo podpořit sirotčinec na Srí Lance, financovaný v rámci Papežských misijních děl.
Necelé dva týdny po skončení plesu mohla římskokatolická farnost spokojeně bilancovat – výtěžek určený opuštěným dětem činil hned na první pokus úctyhodných 38 012 korun. „Na poplesové poradě jsme se shodli na tom, že je chuť, takže by se dalo říct, že se založila tradice," potvrdila jedna z pořadatelek Klára Kovářová skutečnost, že by se v nedalekých Říčkách mělo za rok „plesat" znovu. „Rádi bychom poděkovali také všem sponzorům, dárcům a účastníkům, kteří naše úsilí podpořili," doplnil další z organizátorů plesu Matouš Jakubec.

Z „Plesu pro Tebe“.
První ročník, který si nenechaly ujít přibližně dvě stovky návštěvníků, měl kromě jiného zajímavou hudební kulisu. O tu se vynikajícím výkonem postaral Black Band při ústecké Základní umělecké škole Jaroslava Kociana pod taktovkou Lindy Gregarové a také skupina Tiger Swing. Nechybělo ani předtančení v podání děvčat z farnosti či projekce snímku dokumentaristy Martina Rýznara Oázy perlového ostrova, po jehož zhlédnutí povyprávěl sám autor o své zkušenosti z natáčení na Srí Lance.

Text a foto: Jan Pokorný