Početné zástupy zvědavců využily v sobotu možnosti prohlédnout si Evropský dům,ve který byla v rámci realizace smělého projektu proměněna klasicistní památka, jež ješte před pár lety chátrala na pěší zóně v centru města. Z ruiny, která Králíkám dělala ostudu, je dnes pozoruhodný objekt, jenž začne v dohledné době sloužit turistice, kultuře a setkávání národů.

V přízemí Evropského domu najdou zájemci mimo jiné informační centrum, veřejný internet a kanceláře incomingových agentur s nabídkou volnočasových aktivit v regionu. V prvním patře je víceúčelový sál se zázemím, který bude sloužit přednáškám, konferencím i kulturním akcím, ve druhém patře byl vytvořen zajímavý prostor pro galerii. Náklady na Evropský dům představují 19,5 milionu korun, přičemž z fondů EU projekt získal 10,5 milionu, částkou 1,3 milionu korun přispěl Pardubický kraj, zbývající finance šly z rozpočtu města. Evropský dům by měla podle výsledku soutěže provozovat Králická rozvojová, s. r. o. Smlouva je před podepsáním. „Oficiální zahájení provozu je naplánováno na 22. srpna, do té doby zde proběhnou veškeré přípravy, aby se plánované činnosti mohly naplno rozběhnout,“ uvedl jednatel společnosti Dušan Krabec.

A jaké byly reakce návštěvníků? „Je to fantastické! Něco takového Králíky asi potřebovaly, doufám, že se dům bude dařit využívat,“ řekla Deníku Anna Čivrná, která ve městě žije od roku 1946.