V letech 2008 až 2010 byla v obcích po celé zemi vytvářena pracovní místa také pod patronací projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V minulých měsících přišly peníze poukázané k tomuto účelu rovněž do Cerekvice nad Loučnou.

Fond a státní rozpočet podpořily hned dvojici takových míst, a to částkou téměř devadesát a půl tisíce korun, přičemž hodnota příspěvku z fondu činila pětaosmdesát procent. Lidé zaměstnaní na této pozici se zaměřili na úklid a údržbu veřejné zeleně, lesa, komunikací v obci, také budov a dalšího majetku ve vlastnictví vesnice. Odvedená práce se podle vyjádření vedení obce výrazně projevila na vzhledu Cerekvice.

(pá)