Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

Největší část s přiznaných prostředků pro Pardubický kraj představuje vybudování železničního muzea v Dolní Lipce u Králík.

„Získání dotace v objemu přibližně 118 milionů korun je pro další postup stavby naprosto klíčové a dokazuje výbornou připravenost celého projektu, na kterém postupně pracujeme několik let. Jeho cílem je vybudování muzea v areálu železničního depa, kde chceme přiblížit návštěvníkům provoz a historii vlakové dopravy konce 19. století, a to včetně vytvoření funkčního zázemí pro opravy a provoz historických parních vlaků se zachováním napojení na stávající železniční síť. V tuto chvíli máme vydané stavební povolení a během měsíce by měla být dokončena zadávací dokumentace. Celkové náklady se odhadují na 155 milionů,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Podle něj se jedná o záměr, který má velmi významný turistický potenciál.

Oprava silnice. Ilustrační foto.
Kraj zmodernizuje silnici z Jablonného do Mladkova. Město vybuduje chodníky

„Připravený projekt zahrnuje zejména rekonstrukci historických budov, opravu a doplnění kolejového komplexu, obnovu původní točny a vybudování nové točny, důležité pro umístění exponátů parních lokomotiv na celé centrální ploše muzea. Součástí je také výstavba nových objektů, které jsou nutné pro chod muzea, kromě točny to je vstupní objekt se zázemím pro návštěvníky a přístřešek pro lokomotivy,“ upřesnil hejtman.

Na polské straně projekt obsahuje přestavbu historického komplexu lokomotivního depa v Jaworzyně Śląske a lokomotivního depa v Dzierzoniowě pro muzejní funkci a údržbu historického vozového parku. Partnerem projektu na české straně je Muzeum starých strojů a technologií a na polské straně Nadace ochrany průmyslového dědictví Slezska a město Dzierżoniów.

Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko 2021 - 2027 jednal o rozdělení dalších dotačních prostředků ve čtvrtek 14. března. Pardubický kraj byl nakonec úspěšný se všemi třemi předloženými záměry. Evropská unie tak finančně podpoří vedle železničního muzea v Dolní Lipce podpoří i prohloubení spolupráce záchranářů i turistickou kampaň zacílenou na hrady a zámky v pohraničí.