Členové esperantského kroužku z České Třebové nemohli na takové zajímavé akci chybět. Také chlapci a děvčata, kteří se učí esperanto, měli zájem stát se redaktory wikipedie.
Ve čtvrtek 27. 10. jsme se nejdříve zúčastnili uvítání wikipedistů panem starostou Davidem Šimkem a místopředsedkyní ČESu (Českého esperantského svazu) Libuší Dvořákovou. Byl přítomný také zakladatel esperantské wikipedie Chuck Smith z USA i zakladatel české wikipedie Miroslav Malovec. Kromě českých esperantistů-wikipedistů přijeli jejich kolegové z Polska, Německa, Holandska, Slovenska, Belgie a Francie.
Po uvítání na radnici probíhala v rámci wikimánie na gymnáziu v několika skupinách výuka těch, kteří se chtěli stát přispěvateli wikipedie. Hoši jako pokročilí v práci s počítačem odešli do skupiny vedené Chuckem Smithem , já i děvčata jsme skromně zůstaly mezi začátečníky. A dověděly jsme se mnoho zajímavostí. Třeba o názvu wikipedie. Wiki wiki v havajštině znamená rychlý autobus odvážející cestující na letiště. Ve srovnání s tištěnou encyklopedií je wikipedie opravdu mnohem rychlejší. Obsahuje skoro 19 milionů článků ve více než 270 jazycích a na internetu ji denně navštěvuje 400 milionů uživatelů. Také denně jsou její články rozšiřovány a přibývá jich.
V pátek 28. 10. měla veřejnost možnost zúčastnit se slavnostního zahájení a kulturního programu v sále Ottendorferova domu, stejně jako školení ve čtvrtek. V sále se sešlo přes 70 lidí a byli přivítáni předsedou ČES Vladimírem Dvořákem a starostou města panem Davidem Šimkem. Chuck Smith vyprávěl o tom, že na začátku roku 2001 se začal učit esperanto a koncem roku založil esperantskou wikipedii. Miroslav Malovec se s ním setkal na esperantské akci v Dobřichovicích u Prahy v dalším roce, nechal se nalákat na esperantskou wikipedii a Chuck mu poradil se založením wikipedie české. Ta měla po roce 1000 článků.
Mezi jednotlivými přednáškami zaznívaly esperantské písně a hudba. Po programu v sále navštívili účastníci novou výstavu v muzeu “Duchovní tradice ve světě a esperanto” .
V dalších dnech už bez přístupu veřejnosti se esperantisté věnovali novinkám v esperantu na internetu, diskusím, projektům, ale i vycházkám a poznávání města Svitav a okolí.
V České Třebové nemáme takovou význačnou světovou akci jako ve Svitavách, ale pokud máte o esperanto zájem, přijďte v listopadu navštívit výstavu o něm v městské knihovně.

Zdenka Novotná, Č. Třebová