Pod vedením svého pastora Dana Dostrašila pořádá letní pobytový tábor English camp, kde se mládež od 13 do 20 let může zlepšovat v anglickém jazyce pod vedením „rodilých mluvčích“ z USA. Výjimkou není ani letošní léto, v němž proběhne v pořádí pátý English camp od 10. do 20. července v tábořišti v Mostku u Dvora Králové. Desetidenní akce se letos nechala inspirovat filmovými žánry – akčními, romantickými i hororovými snímky, účastníci si budou moci vyrobit vlastní krátké filmy a reklamy. Podle informací organizátorů nebude chybět ani udílení pověstných Oskarů a celá řada dalších táborových aktivit, ať už jde o hry, zábavu či společné diskuze na některá současná ožehavá témata. Pořadatelé English campu nabízejí pro případné zájemce za velice výhodnou cenu ještě deset volných míst, příslušnost k církvi navíc není podmínkou účasti. Více informací a přihlášku najdete na internetové stránce: www.jbuo.cz.