Proti kriminalitě

Největší nestátní nezisková organizace Pardubického kraje zde zahájí činnost nízkoprahového centra pro děti a mládež. „Cílem založení klubu je zajištění prevence výskytu negativních jevů mezi sociálně slabší mládeží. Té zde nabídneme možnosti, jak trávit volný čas, sociální služby, jako například informace o vlivu kouření, drog a alkoholu na člověka. Sociální pracovníci a v budoucnu i dobrovolníci s klienty budou procvičovat učivo do školy, společně vypracovávat úkoly. Při vzdělávacích přednáškách bude tématem i sexuální výchova. Klientům bude prostě poskytována komplexní sociální péče,“ uvedl Leoš Malina, provozní náměstek pardubického sdružení.

V Pardubicích má obdobné centrum třicet až čtyřicet klientů denně, nárazově se objeví i šedesát dětí. Ve Vysokém Mýtě bude v provozu prozatím jen dva dny v týdnu, a to vždy v úterý a středu od čtrnácti do osmnácti hodin. K dispozici teenagerům budou stolní hry, zvuková aparatura, stolní fotbal, hudební nástroje, televize s DVD přehrávačem a jedná se i o možném využití školní tělocvičny. Na provoz centra získalo město peníze od ministerstva vnitra v rámci programu prevence kriminality.