Poslední dny znamenaly zahájení elektrifikace železniční trati mezi Letohradem a Mezilesím. V současné době se zatím pracuje na úseku z Mezilesí ke státní hranici česko-polské.

Úpravy tělesa

V úseku se rekonstruuje těleso, provádějí se práce na spodku trati. Úsek by měl stát podle zveřejněných údajů 697,9 milionu korun, přibudou však zřejmě i některé „vícepráce“. Hotovo by měli stavbaři ohlásit v prosinci příštího roku. Investorem se stala společnost PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. (státem vlastněná akciová společnost), zhotovitelem je sdružení Skanska S. A. a Skanska DS. Uvádí se, že úsek je dlouhý šest a půl kilometru, provoz zde bude vyloučen do konce letošního roku. Rekonstrukce umožní v budoucnu zvýšit rychlost projíždějících souprav místy až na 80 kilometrů v hodině. „Jedná se o ojedinělou spolupráci české a polské skupiny Skanska. Díky elektrifikaci se výrazně zlepší ekologická situace v této malebné oblasti,“ říká manažer zakázky ze společnosti Skanska DS Tomáš Krejčí.

Na úsek na české straně, tedy mezi letohradským železničním areálem a Lichkovem ke státní hranici, podalo nejnižší nabídku sdružení Viamont DSP, Skanska DS a Stavby silnic a železnic. „Investorem je Správa železniční dopravní cesty, začne se tady s pracemi pravděpodobně již v polovině srpna, takže hodně brzy. Záležet bude na harmonogramu prací, na kolika úsecích se budou práce provádět najednou,“ poznamenal k momentální situaci Tomáš Princ, specialista vnějších vztahů společnosti Skanska DS. Také v tomto případě je hlavním cílem zajistit kvalitní (elektrifikované) spojení mezi Českou a Polskou republikou. Kromě trati vedoucí do Ostravy se jedná teprve o druhé elektrifikované spojení železničními tratěmi mezi oběma sousedními státy. Předpokládá se, že první vlak by měl projet po rekonstruovaném polském úseku trati již koncem letošního roku.