Budova bude zpřístupněna tuto sobotu od 15 do 16.30 hodin. Evropský dům vznikl po rekonstrukci památkově chráněného objektu v centru města. Jeho dispozice počítá s provozem informačního centra a veřejného internetu, destinačním managementem pro region Králicko v oblasti cestovního ruchu, využitím přednáškového sálu a galerie či dalšími podnikatelskými aktivitami v oblasti vzdělání, reklamy, stáží, konferencí, výstav atd.