Trojici návrhů na znak obce zveřejnili v Javorníku u Vysokého Mýta. Opakuje se na nich list javoru a lilie, která je odvozena od znaku Litomyšle (Javorník byl do roku 1848 součástí panství litomyšlského). S modrou barvou se nezapomnělo při tvoření návrhů na místní Blahovský potok. Obyvatelé se mohou vyjádřit k návrhům do 6. října a doručit své připomínky a vyjádření na obecní úřad, v tento den zasedne zastupitelstvo obce a vybere jednu verzi.
Také Běstovice se chtějí zařadit mezi několik tisíc sídel v České republice, jež používají vlastní obecní symboly. Pro tuto obec vytvořila návrhy kancelář Miroslava J. V. Pavlů z moravské Kelče (tvořila znaky mj. pro Vraclav nebo Svatý Jiří). Běstovičtí usilují o znak i prapor, hlasování je umožněno obyvatelům na webu obce nebo hlasovacím lístkem odevzdaným na obecním úřadě. „Ve hře“ jsou dvě varianty, obě v barvě modré (znamená vodu) nebo zelené (symbol zemědělství). Zdůrazňuje se prastaré hradiště z dob lužické kultury u osady Darebnice, farní kostel, bývalí feudální držitelé sídla a Tichá Orlice. Hlasování oběma způsoby skončí 25. září. Také v tomto případě schválí jeden návrh zastupitelé na veřejném zasedání o několik dnů později. (jko)