Celá akce už tradičně začala malováním na asfalt. Na silnici se vyřádily děti z MŠ Čtyřlístek a MŠ Sluníčko a za své výtvory byly oceněny starostou města Jiřím Dytrtem, který celou akci s pestrým doprovodným programem zahájil. Jako první vystoupily mažoretky Sedmikrásky ze ZŠ Lukavice následované dětmi z Neonku při MŠ Sluníčko.

Běh naděje 2016 - zahájení.Bětka Martincová a Filip Krejčí z Gymnázia Žamberk předvedli parádní scénku s názvem „Královna", své umění prezentoval ve čtyřech vystoupeních taneční obor ZUŠ Petra Ebena, tancem se představil i taneční a pohybový kroužek CEMA. Závěrečný potlesk sklidila Taneční skupina NEON a její show „Los Indianos". Obě žamberské základní školy a Gymnázium Žamberk poměřily své síly v soutěžích školních týmů. Za podpory svých fanoušků plnily úkoly, které prověřily jejich spolupráci, postřeh, paměť, zručnost i rychlost. První místo nakonec vybojovalo družstvo pořadatelské ZŠ 28. října. Celé odpoledne byl otevřen stan Českého červeného kříže a záchranný vůz ZZS, kde si zájemci mohli vyzkoušet poskytnutí první pomoci. Zábavně-vzdělávací stánek o správném třídění a recyklaci odpadů otevřela nezisková společnost EKO-KOM.

Běh naděje 2016.

Běh naděje uspořádalo město Žamberk a ZŠ 28. října 581 Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem FIDIKO a Střediskem volného času, ANIMO, Žamberk. Děkujeme všem organizátorům v čele s Jaroslavem Hájkem a zejména účastníkům Běhu naděje, kteří podpořili výzkum rakoviny a vyjádřili solidaritu nemocným.

Monika Škodová
Kultura a propagace města