V Radhošti si výročí pravděpodobně připomenou jen komorně, zřejmě koncertem v kostele. S velkými oslavami počkají deset let na 800. výročí. V Dobříkově k výročí připravují vydání publikace. „Intenzivně na ní pracuje tým odborníků z různých oborů. Vydání připravujeme na září. Spíš by to měla být publikace populárně naučná, aby se člověk neznalý Dobříkova dozvěděl největší zajímavosti," prozradil starosta Jiří Svatoš.

Města Ústí nad Orlicí a Lanškroun si na podzim a v zimě připomenou už 15 let spolupráce se svými partnerskými městy.

Kulatá výročí letos čekají také sbory dobrovolných hasičů v okrese: 140 let SDH Hrušová a Třebovice, 130 let SDH Bošín, Horní Třešňovec nebo Řetůvka.

Za zmínku stojí také výročí narození či úmrtí významných osobností regionu. Už tento týden si například Vamberk a Žampach připomenou 100 let od úmrtí hraběte Františka Lützowa. Dne 20. ledna uplyne 175 let od narození významného chirurga Eduarda Alberta, který pocházel ze Žamberku. Hned 2. února to bude 200 let od narození filozofa Františka Emanuela Welze, který žil v České Třebové a zemřel v nedalekém Kozlově. Českotřebovští si letos připomenou i další výročí: 13. listopadu to bude 95 let od úmrtí Jana Tykače, zakladatele zdejšího muzea.

(miš, wiš)

100 let od smrti majitele vamberského panství, hraběte Františka Lützowa

Vamberk, Žampach – Je před námi výročí 100 let od úmrtí významné osobnosti, která se velice zasloužila o český národ a nepřímo i o vznik našeho státu – Dr. Františka hraběte Lützowa. V pátek 15. ledna v 17 hodin se koná v Muzeu krajky ve Vamberku slavnostní vernisáž zvláštní výstavy, věnované Dr. Lützowovi – majiteli panství Vamberk. V sobotu 16. ledna v 10 hodin pak u Lützowovy hrobky ve Vamberku bude uspořádán vzpomínkový akt, na který byly městem Vamberkem pozvány přední osobnosti regionu.

Šlechtic zároveň majitelem panství

Na východním okraji vambereckého hřbitova se nalézá nevelká hrobka, v níž je se svou chotí pohřben bývalý majitel zdejšího panství, který významem svých aktivit dalece přesáhl hranice zdejšího regionu a zařadil se mezi významné osobnosti novodobých českých dějin.
Dr. František hrabě Lützow se narodil 21. března 1849 v Hamburku, kde v té době jeho otec působil jako velvyslanec. Také sám František vstoupil do rakousko-uherských státních služeb – nejprve jako diplomat a později jako poslanec říšské rady. Postupně však v jeho osobě získal významného obhájce a propagátora český národ.

Manželce patřil Žampach

Ovlivněn matčiným anglickým původem trávil hrabě polovinu roku v Anglii, kde své známé seznamoval s českými zeměmi, odkud každoročně přijížděl a kam také své známé neúnavně zval na zámek Žampach, který od roku 1884 patřil jeho manželce. Na vyzvání těchto přátel ale začal s českými záležitostmi seznamovat také celou anglicky mluvící veřejnost, když za tímto účelem postupně sepsal několik knih o českých dějinách. Jako odborník na tuto problematiku začal být zván k účasti na nejrůznějších akcích. Mimo jiné přednášel na univerzitě v Oxfordu, stal se předsedou českého oddělení Rakouské výstavy v Londýně, čestným předsedou Českého olympijského výboru. Vrcholem jeho aktivit se však stalo přednáškové turné po dvanácti univerzitách ve Spojených státech amerických. Již za svého života byl za tyto aktivity poctěn řadou ocenění – z nich za zmínku stojí například čestné doktoráty Karlo-Ferdinandovy univerzity a univerzity oxfordské nebo čestné občanství Královského hlavního města Prahy.

Hrabě na seznamu velezrádců

Tím, kdo jeho počínání sledoval naopak s nelibostí, se staly oficiální rakousko-uherské kruhy, s jejichž politikou se hrabě dostával do čím dál větších rozporů, když upozorňoval na příkoří činěná českému národu. Situace se vyhrotila po vypuknutí 1. světové války, kdy Františkovo počínání začali na podnět Vídně sledovat dokonce agenti rakouské policie. Ti jej podezřívali z podvratné činnosti ve Švýcarsku a ze styků s T. G. Masarykem, kvůli čemuž se hrabě ocitl na seznamu rakouských velezrádců. František hrabě Lützow se bohužel samostatného Československa nedočkal, jelikož 13. ledna 1916 za ne zcela jasných okolností ve Švýcarsku zemřel.

Ve Vamberku 
se těšil velké oblibě

Panství Vamberk zdědil hrabě po matčině smrti roku 1909 a mezi zdejšími obyvateli se těšil velké oblibě. Po vzniku samostatného Československa pak do Vamberka přijížděla řada významných osobností, se kterými se hrabě za svého života přátelil. Výstava s názvem „Šlechtic s českým srdcem" se bude konat v Muzeu krajky ve Vamberku od 15. ledna do 31. března .

Hrabě Lützow a Žampach
Žampach – 100. výročí úmrtí hraběte Františka Lützowa si připomene obec Žampach a Domov pod hradem. Zámek Žampach totiž od roku 1884 patřil jeho manželce. U pamětní desky v zámeckém areálu bude umístěn věnec a Žampaští si nenechají ujít ani vzpomínkovou akci ve Vamberku. „Pro nás je to významná událost. Zúčastníme se vzpomínkového aktu a velmi nás zajímají také historické materiály na výstavě," uvedl ředitel Domova pod hradem Luděk Grätz.
• Významná část života a díla hraběte Františka Lützowa je přímo spojena se žampašským zámkem, kde od roku 1884 se svojí manželkou Annou Gustavou Lützowovou pobýval.
• Rodinný erb je umístěn na severní nádvorní straně zámecké fasády. Hlavní ozdobou rodinného erbu manželů Lützowových na žampašském zámku je motiv královského hermelínového pláště vycházejícího z hodnostní hraběcí koruny s devíti viditelnými perlami. Plášť je vyvázán šňůrami se střapci. Toto erbovní pozadí pochází ze 17. století a bylo vymezeno knížatům a hrabatům. Erbovní znaky manželů Lützowových jsou vloženy na tento plášť. Erbovním znamením německého hraběcího rodu von Lützow byl žebřík na žlutém štítu. Jedná se o znamení odpovídající obecné erbovní figuře z kategorie řemeslných výrobků. Vlastní rodový erb hrabat Lützowových byl ztvárněn v podobě čtvrceného erbu se třemi přilbami, s hlavním rodovým znakem (štít se žebříkem) vloženým jako střední štítek .
• Pamětní deska je z dílny akademického sochaře Zdeňka Kolářského a byla slavnostně odhalena 10. června 2001. Nachází se na pomníku před vstupem do zámeckého areálu. (zr, miš)
Zdroj: Domov pod hradem Žampach 

(zr)