Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí uspořádala na hřbitově na Dušičky společnou vzpomínkovou modlitbu za ty, kteří zde odpočívají, i na všechny, které jsme měli rádi a kteří nás již opustili. Modlitbu vedl p. Jan Pitřinec v doprovodu Cecilské hudební jednoty.

Oslava Dušiček se odvíjí od slavnosti (svátku) Všech svatých, který připadá na 1. listopadu.

Historie Dušiček

Pro den uctívání památky zesnulých se vžil název Dušičky. Svátek je pozůstatkem Keltů, kteří ve 4. století př. n. l. osídlili Čechy. Tímto keltským svátkem, nazývaným Samhain, začínal nový rok a byl zároveň vnímán jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. V současné době je v zemích s křesťanskou tradicí zvykem o svátku Dušiček navštívit hroby s květinovými dary a rozsvítit svíčku, která má symbolizovat víru ve věčný život. K Dušičkám se váže také několik pranostik, jedna například říká, že když na Dušičky (2. listopadu) panuje jasné počasí, oznamuje to příchod zimy.