Mj. byl zvolen nový předseda finančního výboru Ladislav Dostálek. Zastupitelé vzali na vědomí závěrečný účet města. Jednání mělo předcházet otevírání obálek s nabídkami na využití a provoz Evropského domu, nakonec došla jediná nabídka od společnosti Králická rozvojová. Město s ní bude nadále jednat o podmínkách uzavření smlouvy.