Orlický deník uzavírá projekt Starosti (nových) starostů, který čtenářům postupně představoval nejvyšší radní v jednotlivých městech okresu.
V Žamberku do starostenského křesla na příští čtyři roky usedl staronový starosta Jiří Dytrt, kterému jsme položili čtyři otázky.

Jaké jsou vaše první kroky ve funkci starosty?
První kroky směřovaly po radnici a úřadu, kde jsme se s nově zvolenými místostarosty seznamovali s jednotlivými odbory a jejich pracovníky. Ve druhém kroku jsme navštívili všechna zařízení zřizovaná městem a následně zavítáme do všech školských zařízení. Vzhledem k tomu, že pracuji v zastupitelstvu města již 12 let, je pro mne příjemné při těchto setkáních vidět, že se kvalita jednotlivých zařízení vylepšuje.

Které projekty chcete připravovat, ev. ve kterých budete pokračovat?

Tak, jak jsem uvedl po ustavujícím zastupitelstvu, je pro město důležité pokračovat v realizaci protipovodňové ochrany města. Dalším připraveným projektem finančně podpořeným z evropských fondů je druhá etapa zkvalitňování areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem. Byl bych rád, abychom v tomto volebním období zrealizovali výstavbu či rekonstrukci kulturně společenského sálu, který městu chybí. Dalším projektem je dokončení dalších etap víceúčelové sportovní haly, která by měla nabídnout využití po celý rok. A trvalým projektem či plánem je pokračování v realizaci oprav komunikací a chodníků a i nadále vytváření bezpečnějšího města.

Jméno: Jiří Dytrt
Datum narození: 23. 9. 1970
Rodinný stav: ženatý
Původní povolání: ekonomický a bankovní poradce
Politická strana: ODS

Je nějaký projekt z minulého volebního období, jenž považujete za nejúspěšnější?
Těch projektů, které se v minulém období podařily, je mnoho, zmíním ty, které byly finančně náročnější a byly podpořeny dotacemi. Podařilo se nám prostřednictvím dotací zateplit téměř všechny školské objekty. Dokončili jsme výstavby cyklostezek. Předali jsme k užívání 16 nových bytů v nově vybudované lokalitě. Vytvořili jsme desítky parkovacích míst, zrekonstruovali jsme místní komunikace. Upravili jsme prostor bývalé tržnice u kostela a propojili jsme bezpečnějším způsobem průchod pro pěší na horní část náměstí. Zahájili jsme výstavbu víceúčelové sportovní haly. Pro mne osobně je však jeden projekt, který mám zařazen jako TOP, a tím je rekonstrukce Divišova divadla, která byla provedena po více jak 25 letech. Změn dostál celý interiér, včetně výměny sedaček.

Je naopak něco, co se podle vás v minulém volebním období nedařilo a chtěl byste to napravit?

Ano, jsou dvě akce, které se nepodařily, nebo spíše se oddálily. Tou první je předání zrekonstruované divadelní kavárny, která bude dokončena do konce letošního roku. Tou druhou akcí nebo spíše projektem, který se nám nepodařil, je realizace výstavby či rekonstrukce kulturně společenského sálu, který městu chybí. Vzhledem k tomu, že máme připraveno programové prohlášení na toto volební období, věřím, že se nám naše záměry podaří zrealizovat a že naše město opět o trochu vylepšíme.