Přítomné v úvodu přivítal a pozdravil starosta města Petr Fiala, který krátce zhodnotil uplynulý rok, představil plány pro rok nadcházející, ve kterém Letohrad oslaví 700 let od první písemné zmínky, a přítomným do roku 2008 popřál zejména pevné zdraví. Odpolední posezení doprovodilo kulturní vystoupení dětí z mateřské školky a základní umělecké školy.

Pro všechny přítomné bylo setkání příjemným zahájením předvánočního času s možností setkat se a popovídat se svými přáteli. I příští rok bude předvánoční setkání pro letohradské důchodce opět připraveno.

Petr Fiala k setkání řekl: „Předvánoční setkání s důchodci má svoji nepopsatelnou atmosféru. Je krásné a na druhou stranu zavazující vidět takové množství spoluobčanů, kteří mají již aktivní práci za sebou a v životě toho mnohé dokázali. Při těchto setkáních je mým největším přáním, abychom se příští rok setkali ve zdraví opět všichni“.