Děti a zastupitelé zasadili na „cikánském kopci“ několik bříz, umístili lavičky, posbírali odpadky. U kapličky na ně čekalo sbírání větví, uhrabání meze. U dubu nakonec děti umístily malou nástěnku s historií starého stromu. Po práci na ně čekala odměna a kvíz o ochraně životního prostředí.