„Pan profesor se zajímal o současnou situaci Centra biologické ochrany v Těchoníně, které se dostalo do středu pozornosti v roce 2014 v souvislosti se šířením viru ebola. Akademie věd, které předsedal, má navíc s naším krajem podepsanou smlouvu o spolupráci, a proto jsme se před časem o Těchoníně bavili i v rámci této spolupráce,“ uvedl hejtman.