Konkrétně z Programu podpory kultury a památkové péče. Krajští radní navrhli zastupitelstvu schválit 300 tisíc korun na první etapu opravy fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí a 150 tisíc korun na restaurování zvonu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Další dotace pak zamíří na hrad Košumberk, do hlineckého skanzenu Betlém či do kostela sv. Mikuláše v Rychnově na Moravě. Dotace ještě musí schválit zastupitelstvo kraje.

(jan, tz)