Tu by nakonec dostalo, ale… Na jaře byl v ČR vyhlášen nouzový stav a nebylo jisté, že ji město získá, proto nebyla včas podepsána smlouva s vybraným dodavatelem. „Podmínkou pro přidělení dotace bylo, že stavba musí být započata i ukončena ještě v letošním roce. Vzhledem ke skutečnosti, že ještě v měsíci srpnu nebylo rozhodnutí o udělení dotace zveřejněno, nebylo možné začít veškeré práce včas, aniž by existovalo riziko, že celá investice by musela být kompletně hrazena z městského rozpočtu,“ vysvětlil mediální asistent města Jiří Holý.

Česká Třebová se proto rozhodla, že stavbu letos začínat nebude. „Vedení města si je však vědomo potřeby doplnit atletický stadion o odpovídající zázemí a bude tak iniciovat vznik nového projektu, který by mohl být kompletně hrazen městem. Momentálně se tak uvažuje o zajištění prostor potřebných pro sportovce formou mobilních buněk, které by s sebou obnášely jen zlomkové finanční zatížení, než tomu bylo u původního projektu,“ dodal Holý. K tomu, jak by nové zázemí na stadionu mělo vypadat, se vyjádří sportovní komise rady města. Postavit by se mohlo už v příštím roce.