V Bardu to bude tradiční „BardoNALD“, na který se loni jeli podívat zástupci Letohradu, a prázdninová akce je nadchla. Letohradskou obdobou budou „Letohradky“ uspořádané ve dnech 5. až 7. srpna v areálu MŠ Taušlova. „Bohatý třídenní program přinese mnoho zábavy zejména pro děti,“ podotkl starosta města Petr Fiala.

„Na jeho tvorbě se budou podílet i letohradské spolky, součástí bude i návštěva partnerských delegací na akci druhého partnera.“ Vše se bude opakovat v roce 2010 s tím, že delegace mají rozšířit i zástupci místních spolků, firem nebo místní umělci, kteří budou v rámci „Českého a Polského dne“ prezentovat tradice svých měst, výrobky nebo uspořádají vystoupení.

Letohrad získal na svůj dvouletý projekt s Bardem dotaci z fondu mikroprojektů určeného na přes〜hraniční spolupráci mezi Českou republikou a Polskem celkem 14 416 Euro.⋌ (daf)