Zhoršení kvality služeb České pošty nastalo poté, kdy sloučila své dodejny ve Vysokém Mýtě a Chocni. Doručování zásilek lidem, ale i firmám nebo úřadům, začalo váznout. Poslanec z Vysokého Mýta si z jednání odnesl pozitivní poznatek, že vedení pošty uznává současný nedobrý stav a slibuje nápravu.

„Vysvětlili důvody tohoto stavu, stalo se tak při restrukturalizaci, kdy část služeb byla přenesena do Chocně a došlo k tomu, že podstatná část doručovatelek dala výpověď. Než zaučili nové, nějakou dobu to trvalo s tím, že někteří nově zaučovaní nebyli s prací spokojeni a odešli," popsal Jiří Junek, proč se pošta dostala do problémů. Výsledkem jednání je, že do začátku příštího týdne Vysoké Mýto obdrží písemné vyjádření včetně termínů, do kdy budou přetrvávající nedostatky odstraněny.

Jednalo se také o obnovení provozu pošty ve Vysokém Mýtě do 18 hodin. Vysoké Mýto a obce v okolí (České Heřmanice, Sruby, Dobříkov, Vraclav a Zámrsk) již na Českou poštu podaly stížnost Českému telekomunikačnímu úřadu. Požadují urychlenou nápravu. „Na schůzce už nějaké termíny padaly. Vznesen byl požadavek, aby od prvního března už fungovalo vše tak, jak má," dodal Jiří Junek. Vložit do celé věci se rozhodl poté, co opakovaně zaznamenával stížnosti na nefungující poštu.

Padesát na padesát

Starostové se také na schůzce dohodli, že se v pondělí v ranních hodinách sejdou znovu a společně již zmíněné vyjádření pošty proberou. „Budeme se domlouvat na dalším postupu. Dál ale chceme stížnosti shromažďovat a předávat je České poště," řekl starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš s tím, že pošta do vyjádření uvede telefon a e-mail, kam se dá obracet se stížnostmi.

Tlak veřejnosti na vyřešení situace je obrovský. „Konečného spotřebitele, který dá třináct korun za dopis, nezajímá, že mají problémy s obsazením pracovních míst, ale chtějí mít ten dopis doručen v režimu D+1, což je za čtyřiadvacet hodin. Což se nestávalo, ty dopisy a balíky chodily týden a déle," zdůraznil starosta problémy, se kterými se občané musí potýkat.

Se schůzkou je ale heřmanický starosta spokojen pouze napůl. „Když to řeknu sportovní terminologií, tak můj pocit ze schůzky je padesát na padesát. Jsem ale na druhou stranu rád, že jsme na té schůzce mohli vrcholnému managementu říct, co se na tom venkově děje a podat hodnověrné informace," podotkl starosta. „I my jsme možná udělali chybu, že jsme stížnosti neposílali přímo na oddělení stížností, ale vrcholnému managementu. Ale už bych se zpátky nevracel, je potřeba koukat dopředu a problémy řešit – aby nedocházelo, jak jsem také na schůzce zdůraznil, k tomu, že lidé budou využívat služeb konkurence. Byla by obrovská škoda, je to velký státní podnik, síť je vybudovaná a my nechceme zavdávat příčiny, aby lidé využívali konkurenčních dopravců," shrnul závěrem.