Zastupitelstvo nakonec odsouhlasilo navrhovanou variantu s dovětkem, že se bude dál pracovat na celkovém řešení dopravní situace v Polské ulici a budoucím kruhovém objezdu na náměstí Svobody.

Námitky zůstávají

Návrh odsouhlasilo osmnáct z pětadvaceti přítomných zastupitelů, dva byli proti. „Zastupitelstvo byla fraška, protože žádná jiná varianta nepřicházela k úvaze, veřejné projednávání, jak bylo slibováno, žádné nebylo, protože bylo předem rozhodnuto,“ konstatoval jeden z odpůrců připravovaných změn na sociálních sítích. Občané například namítají, že změny budou mít negativní vliv na bezpečnost dětí, protože přivádí dopravu k základní škole na sídlišti a že jsou v rozporu s územním plánem města. Další se obávají, že v jejich ulici bude jezdit ještě víc aut nebo budou mít problém zaparkovat. S předloženou variantou nesouhlasil ani zastupitel Jiří Holubář. „Myslím si, že přeznačením nic nezískáme, měli bychom na to jít trošku jinak. Jdeme cestou legalizace parkovacích míst, preferuje se automobilová doprava. Jsem automobilista, jsem cyklista, jezdím hodně po světě, města mám projeté. Hlavně ve větších městech, ale už i v menších je ten trend trochu jiný,“ namítal s tím, že takhle bude Ústí pouze tlačit problém před sebou.

Změna dopravního značení se zásadně dotkne ulic Družstevní, Chodská, Korábova, Blažkova, Příčná a části ulice Stavebníků. Podle starosty města Petra Hájka je již nutné na Štěpnici dopravu v klidu začít řešit, protože se stává neudržitelnou, a to i z důvodu porušování dopravních předpisů. Obousměrné komunikace na sídlišti nesplňují svojí šířkou parametry pro podélné parkování, místním se tu ale toleruje parkovat. „Víme, že komunikace má zůstat komunikací, nemá sloužit k parkování. Na druhou stranu víme, že volná parkovací kapacita na sídlišti je již v podstatě vyčerpaná a abychom stávající parkovací místa byli schopni zachovat a ve své podstatě legalizovat, musíme přistoupit ke krokům zjednosměrnění vybraných komunikací,“ vysvětloval starosta.

„Začít se musí“

K názoru, že změna je třeba, se přiklonil i zastupitel Jiří Řezníček. „Není to jednoduché. Samozřejmě každý bychom chtěli mít zelené sídliště, kde by děti mohly neohroženě chodit do škol a do školek, ale na druhé straně chceme všichni dojet ke svým domům a vynést tam nákup. Výhledem jsou samozřejmě parkovací domy, důležité je ale začít. Myslím, že už nemůžeme strkat hlavu do písku a odkládat řešení na další dobu,“ uvedl na zastupitelstvu.

Původně byla ve hře jiná varianta řešení, při projednávání se však k ní negativně vyjádřil Dopravní inspektorát Policie ČR a město ji nemůže prosadit. „Z té situace jsem osobně nešťastný. Vedli jsme velké diskuse o tom, zda máme tento materiál zastupitelstvu předložit k hlasování či nikoliv. Nechtěli jsem ho stahovat, abychom otevřeli diskuzi, stažení by nic neřešilo. To by pouze oddálilo problém. Jakákoliv diskuze na jiném fóru než na zastupitelstvu města nemá žádnou váhu, než že se sejdeme a popovídáme si o problémech. Určitý závěr jsme učinili, že nedělat nic je horší než dělat něco a že to něco ještě neznamená, že je to na věky věkův,“ konstatoval na závěr starosta.

Při úpravách má také v ulici Družstevní vzniknou cyklistický pruh pro pohyb cyklistů v protisměru a v ulici Mazánkova bude chodník upraven tak, aby také umožnil vytvořit pruh pro cyklisty.

Schválená varianta se týká jen části sídliště, dopravní řešení dalších ulic mají následovat.