Dělníci začátkem letošního roku pracovali na trase Trnová-Fáblovka-Dubina zejména na kanalizaci a osazení dočasné usazovací nádrže.

Ke slavnostnímu zahájení stavby I/36 Pardubice, Trnová–Fáblovka–Dubina došlo v prosinci 2022. V květnu 2023 probíhalo vrtání pilot na budoucím lanovém mostě. V srpnu 2023 se rozšiřovala Hradecká ulice tak, aby byl zachován obousměrný provoz a zároveň mohly probíhat práce na přeložkách inženýrských sítí. V listopadu 2023 se na hlavní trase pracovalo na sanacích aktivní zóny ze štěrkodrti.

Následují přeložky sítí, položení sanačních vrstev z lomového kamene a násypových vrstev, zároveň je v realizaci 8 malých mostních objektů včetně podchodu pod nově budovanou silnicí v prostoru ulice Poděbradské.

V lednu letošního roku byl zahájen výsuv nosné konstrukce mostu přes řeku Labe, který by měl být dokončen v létě 2024. Most s rozpětím 135 metrů překoná dosud nejdelší zavěšený most v Česku v Poděbradech, který měří 120 metrů.

close Stavba: I/36 Trnová–Fáblovka–Dubina info Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic zoom_in Stavba: I/36 Trnová–Fáblovka–Dubina

Informace pro řidiče

Z důvodu výstavby napojení obchvatu na stávající komunikaci jsou v termínu od 4. března až do 31. května 2024 od okružní křižovatky U Kalvodů uzavřeny ulice Bohdanečská a Trnovská. Provoz v ulici Poděbradská zůstane do konce května 2024 zachován v plném rozsahu.

Silnice má být uvedena do provozu v roce 2025.