V prohlášení podepsaném předsedou Okresního výkonného výboru ČSSD v Ústí nad Orlicí a poslancem parlamentu Miloslavem Souškem a místopředsedou výboru Martinem Netolickým senátorku vyzývají, aby v blížící se prezidentské volbě „nepodpořila svým hlasem kandidáta pana Václava Klause (ODS) na funkci prezidenta České republiky a napomohla svým veřejně vyjádřeným postojem ke zvolení osobnosti, na níž bude širší shoda politických subjektů“… V tomto listu se mj. odvolávají na podporu, kterou ČSSD okresu Ústí nad Orlicí vyjádřila Ludmile Müllerové před třemi lety ve druhém kole senátních voleb, v němž jen těsně porazila Jiřího Čepelku.

 

 

OTEVŘENÝ DOPIS OKRESNÍ ORGANIZACE ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ

SENÁTORCE PARLAMENTU ČR ING. LUDMILE MŰLLEROVÉ

-----------------------------------------------------------------------------

Vážená paní

Ing. Ludmila Műllerová

Senátorka Parlamentu ČR

Regionální senátorská kancelář

Smetanova 43

562 01 Ústí nad Orlicí

VÚstí nad Orlicí dne 29. listopadu 2007

Vážená paní senátorko,

dovolte nám, abychom Vás touto cestou vpolovině Vašeho volebního období oslovili ohledně jedné, dle našeho názoru mimořádné, vnitropolitické záležitosti. Jedná se o volbu hlavy státu, tedy prezidenta České republiky.

Jak všichni víme, současný prezident Václav Klaus (ODS) se bude snažit obhájit svoji funkci na další pětileté funkční období. Mnohými politickými komentátory je považován za jednoznačného favorita. Domníváme se, že vrámci pluralitní demokracie je nezbytné, aby na nejvyšší post ve státě byli navrženi přinejmenším dva rovnocenní kandidáti, přičemž každý znich by měl reprezentovat určitý myšlenkový, nebo spíše ideologický směr. Volba prezidenta republiky by měla být střetem osobností hlavně pro jejich pohled na svět, fungování a směřování státu, přičemž zajištění vlivu pro tu či onu politickou stranu na Hradě, by nemělo být rozhodujícím hlediskem.

Jsme zároveň přesvědčeni, že současný pan prezident se za uplynulé období profiloval jako vyhraněná osobnost jak vkladném, tak bohužel i záporném slova smyslu. Nemůžeme se v žádném případě ztotožnit sjeho mnohdy účelovými výklady Ústavy ČR, jenž často využívá kposilování osobního vlivu na věci, které nepřímo volené hlavě státu vparlamentní demokracii nepříslušejí. Obdobně nesouhlasíme spostoji pana prezidenta ve vztahu kzahraniční politice České republiky a vneposlední řadě nás zarážejí jeho „originální“ názory na globální oteplování. Mohli bychom pokračovat ve výčtu, ale je to zbytečné. Všechny tyto důvody nás vedou knázoru, že je třeba nelézt skutečnou nadstranickou osobnost, na které bude širší politická shoda.

Před třemi lety jste nás před druhým kolem senátních voleb, do kterého nepostoupil náš kandidát, požádala o podporu. Podporu Okresního výkonného výboru ČSSD v Ústí nad Orlicí jste po našem důkladném zvažování dostala a senátní volby jste ve druhém kole vyhrála. Tento náš krok bezesporu přispěl kVašemu vítězství. Tehdy nás přesvědčil hlavně argument, že máte mnohem blíže svým sociálním cítěním kČSSD než kODS.

Okresní organizace ČSSD si Vás proto dovoluje vyzvat, abyste vprezidentské volbě nepodpořila svým hlasem kandidáta pana Václava Klause (ODS) na funkci prezidenta České republiky a napomohla svým veřejně vyjádřeným postojem ke zvolení osobnosti, na níž bude širší shoda politických subjektů.

Jsme si jisti, že naše důvěra ve Vás nebyla před třemi lety vyjádřena zbytečně a je základem pro spolupráci našich stran i vdalších letech.

Za okresní organizaci ČSSD

Ing. Miloslav Soušek