Peníze na provoz dostává zařízení od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Státní příspěvek 14,3 milionů však v letošním roce na pokrytí nákladů nestačil. Podle ministerstva je na vině Pardubický kraj, který peníze od státu přerozděluje.

„Za dostupnost sociálních služeb jsou na svém území zodpovědné kraje. MPSV poskytuje každoročně krajům účelovou dotaci ze státního rozpočtu na plnění této zákonné povinnosti. Kraje poté tuto dotaci rozdělují konečným příjemcům. Ačkoli se jedná o dotaci ze státního rozpočtu, kraje s touto dotací nakládají v rámci základních principů dotačního řízení ve své samostatné působnosti a mohou si také pro daný dotační rok stanovovat své priority,“ vysvětluje tiskový mluvčí ministerstva Jan Brodský.

Prostředky ze státního rozpočtu jsou podle ministerských úředníků pouze jedním ze zdrojů financování sociálních služeb. „Dotace krajům je nenároková a nikdy nekryla náklady sociálních služeb v plné výši. Přesto se ministerstvo práce a sociálních věcí snaží vždy zajistit adekvátní objem finančních prostředků,“ pokračuje Jan Brodský.

Na financování se má podílet také kraj a zřizovatel

Dotace pro Domov důchodců
sv. Zdislavy od MPSV

2008 - 11 089 000
2009 - 12 250 000
2010 - 11 595 000
2011 - 8 175 000
2012 - 8 488 000
2013 - 9 354 000
2014 - 10 028 500
2015 - 10 052 000
2016 - 9 380 000
2017 - 11 286 000
2018 - 17 200 000
2019 - 14 381 000

Na financování sociálních služeb se podle mluvčího mají podílet rovněž kraj a zřizovatel. „Domov sv. Zdislavy kraj podporuje pouze z dotace, kterou obdržel od ministerstva práce a sociálních věcí. Na financování tohoto domova se kraj nepodílí vůbec,“ říká Jan Brodský.

Současně ministerstvo upozorňuje, že oproti minulému roku dostal domov od kraje o 2,8 milionů méně. „U tohoto domova pro seniory došlo k výraznému snížení podpory ze státní dotace ze strany kraje,“ uzavírá mluvčí ministerstva. Pardubický kraj dostal letos od ministerstva na sociální služby celkem 865,8 milionů. Oproti loňskému roku je státní dotace vyšší o 96,6 milionů.

Obec Červená Voda přispívá na provoz domova ročně částkou 1,3 milionů. O pomoc se nyní radnice obrátila na Pardubický kraj. A radní, přestože ještě před dvěma měsíci tvrdili, že všechny peníze na sociální služby už kraj rozdělil, domov v nouzi nenechají.

„Po projednání v radě navrhujeme poskytnout jednorázovou mimořádnou dotaci ve výši jeden milion korun na částečné řešení zřizovatelských povinností. Návrh projednal výbor zastupitelstva pro sociální věci a neziskový sektor, 10. prosince bude návrh předložen zastupitelstvu,“ potvrdil Deníku radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Krize je pro tento rok odvrácena

Chybějící finance, zhruba 2,4 milionu doplatí obec. Podle starosty Petra Mareše však musí radnice sáhnout do investic. „Příspěvek od kraje nám hodně pomůže. Ale musí to jít ještě do zastupitelstva, takže to není definitivní. Máme rezervy na investiční akce, takže to vezmeme z investic,“ potvrdil starosta Mareš.

Pro letošní rok se obci podařilo krizi v domově odvrátit. Jak to bude příští rok, je ve hvězdách. „Pokud by to obec měla doplácet každý rok, by bylo těžké rozhodování. Museli bychom přemýšlet nad nějakou reorganizací domova,“ říká Petr Mareš. Červená Voda vydává ročně na investice mezi 18 až 20 miliony korun. Více jak dvoumilionový doplatek představuje pro obecní rozpočet značnou zátěž.

Rekonstruovaný areál domova v hodnotě 79 milionů získala Červená Voda v roce 2014 převodem od státu. Obec se zavázala, že po dobu dvaceti let bude zařízení sloužit výhradně k zajištění kvalitní a moderní péče o seniory ze spádového území obce. Rekonstrukci, která probíhala v letech 1996 až 2002, financoval okresní úřad. Po zrušení okresních úřadů v lednu 2003 převzal areál na Úřad pro zastupování ve věcech majetkových.

Finanční problémy řeší rovněž Domov pro seniory ve Sloupnici. Zařízení, jehož zřizovatelem je obec, schází dokonce pět milionů. Vedení obce se obrátilo jak na Pardubický kraj, tak i na ministryni Maláčovou. Kraj přislíbil domovu milionovou dotaci. Kdo zaplatí zbytek, není zatím jasné.