Hejtman Martin Netolický navrhl snížení počtu lůžek. „Pro rok 2020 doporučil snížit kapacitu tak, aby domov sloužil skutečně občanům dané obce, případně obcím z okolí a požádat o spolufinancování okolních obcí,“ upřesnila Jana Adamcová.

Méně lůžek?

V době, kdy senioři v Pardubickém kraji čekají na místo v domovech i několik let, je mnohonásobný převis poptávky nad počtem lůžek a na umístění jsou pořadníky, je doporučení hejtmana překvapivé. Kraj zařízení nepodporuje. Domov žije ze státní dotace, plateb od klientů a každoročního příspěvku od obce. Až na naléhání starosty přispěl kraj sociálnímu zařízení, ve kterém žije asi stovka seniorů, na konci loňského roku mimořádně milionem korun.

Do problémů s financováním se domov, jehož zřizovatelem je obec Sloupnice, dostalo na podzim loňského roku. Ztráta pěti milionů je pro nevelkou obec, která má roční rozpočet kolem 30 milionů, likvidační. Z obecní pokladny odteče do sociálního zařízení ročně 2,5 milionu.

Úřady si až dosud přehazovaly problém domova jako horký brambor. Ministerstvo tvrdí, že peníze poslalo. „Požadavek na dotaci byl uspokojen ze sedmdesáti procent. Financování sociálních služeb je vícezdrojové, to znamená, že dotace od ministerstva nikdy nebude krýt sto procent nákladů,“ vysvětluje mluvčí Kateřina Brodská.

Podílet se má i kraj, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo trvá na tom, že na financování chodu domova se má podílet Pardubický kraj. „Ze statistik plyne, že kraj se ze svého rozpočtu na financování této sociální služby v letech 2016 až 2018 vůbec nepodílel. Pokud jsou sociální služby na území kraje nedostatečně financovány, je to zodpovědnost kraje, potažmo obce, nikoliv ministerstva práce a sociálních věcí,“ říká Brodská.

Radní zodpovědný za sociální služby a neziskový sektor Pavel Šotola, přiznává, že Pardubický kraj domovům pro seniory, které zřizují obce, na provoz z rozpočtu v posledních letech opravdu nepřispíval. „Kraj pouze přerozděloval prostředky ze státního rozpočtu na sociální služby. Z důvodů kroků vlády byla v loňském roce některá velká pobytová zařízení v malých obcích v obtížné situaci,“ sdělil radní Šotola.

Sloupnický starosta Josef Škeřík spolu s ředitelem domova absolvovali před pár dny schůzku na úřadu vlády. „Pan premiér nás nepřijal, byl služebně v Bruselu, ale vyslechli nás jeho poradci,“ přiblížil starosta. Obec si během února nechala zpracovat ekonomický rozbor hospodaření domova.

„Měli jsme dostatek čísel k přesvědčování o špatné situaci s financováním. Neodnesli jsme si sice žádné finance, ale příslib, že bude osloveno ministerstvo práce a sociálních věcí,“ shrnul starosta průběh jednání.

„Doporučili jsme obci, aby se znovu obrátila na vedení Pardubického kraje a také na Ministerstvo práce a sociálních věcí s vysvětlením specifiky daného domova, neboť se domníváme, že nelze připustit omezení lůžkové péče v dané oblasti,“ přiblížila Jana Adamcová.

Jednání o možnostech dofinancovat náklady sloupnického domova pro seniory tím podle mluvčí vlády nekončí. „Problém s financováním služeb podobného druhu mají i další zařízení,“ dodává Adamcová.