Po vzájemné dohodě města s krajem by tak do roku 2024 mohlo vzniknout alespoň kompromisní řešení, které počítá se zařazením dalších 10 lůžek v rámci Domova pro seniory a čtyř lůžek pro odlehčovací péči. „V návaznosti na demografický vývoj je do budoucna jasné, že stávající kapacity domovů pro seniory nebudou dostačující. To se týká také České Třebové, která má v tuto chvíli 97 lůžek v Domově pro seniory a čtyři lůžka na odlehčovací péči. Proto také město řeší do budoucna navýšení kapacity či úpravu struktury lůžek,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že město zvažuje dvě varianty.

Tou první má být přeregistrace Domova pro seniory na Domov se zvláštním režimem v rozsahu stávající kapacity budovy B, což je 32 lůžek. „Celková kapacita by se tak nezvýšila, jen by došlo ke změně režimu služby,“ řekl Netolický.

Martin Netolický
Milion teček týdně? Jestli to myslíte vážně, pomozte, vyzval Netolický Babiše

Druhá varianta počítá s výstavbou nového pavilonu, čímž by se kapacita navýšila o 25 lůžek. „S vedením města jsme se pro tuto chvíli domluvili na záměru navýšit kapacity v síti sociálních služeb v Domově pro seniory o 10 lůžek a o čtyři lůžka na odlehčovací péči po dostavbě nového pavilonu, s tím, že rozšíření nové kapacity domova se zvláštním režimem by mělo sloužit pro osoby s Alzheimerovou chorobou či jinými formami demence. Další kapacita je možná, avšak bez zařazení do základní sítě a tím spojeného financování,“ uvedl hejtman.

Podle radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly nedochází v krajské síti sociálních služeb k výraznému rozvoji kapacit. „S Českou Třebovou jsme se proto domluvili, že celou zvažovanou kapacitu nového pavilonu 25 lůžek navrhneme zařadit do sítě rozvojové a pouze 10 lůžek do sítě základní, což odpovídá navýšení 10 procent stávající kapacity a předpokladu navýšení potřeb lůžek v oblasti Českotřebovska. Do doby výstavby nové budovy je možné, že dojde ke změnám potřeb lůžek i ke změnám ve financování služeb,“ sdělil radní Pavel Šotola.

Podnik v Ústí zavřel dveře a znovu rozjel výdejní okénko.
Bistro v Ústí: Nebudeme lustrovat zákazníky! Raději přes okénko prodávají všem

Historie sociálních služeb v České Třebové sahá do roku 1910, kdy byl ve stávající budově B Domova pro seniory provozován chudobinec, vojenský lazaret a chorobinec. V roce 1947 vznikl Domov důchodců s kapacitou 40 uživatelů. V roce 1978 byla budova Domova důchodů zrekonstruována a provoz byl zahájen v roce 1980. K 1. říjnu 2001 byla městem zřízena příspěvková organizace Sociální služby Česká Třebová a do nabízených služeb přibyla i Pečovatelská služba.

Město Česká Třebová v současné době připravuje výkup pozemků a budov tvořících průmyslový areál sousedící s Domovem pro seniory v České Třebové. „Rada města Česká Třebová při jednáních o dalším využití tohoto areálu podpořila přípravu investičního záměru výstavby nového pavilonu Domova pro seniory, protože stávající budova B je ve stavu, který nadále neumožňuje poskytovat péči hodnou 21. století, budova je na hranici provozuschopnosti a bezpečnosti“ řekla starostka města Magdaléna Peterková.