Dosavadního ředitele Ladislava Coufala rada města ke konci května odvolala. Důvodem byla podle starosty Jana Ropka, který přechodně Zařízení sociální péče řídí, nespokojenost s personálním a ekonomickým stavem organizace.

„V zařízení již několik let docházelo ke sporům mezi zaměstnanci a vedením. Tyto spory pokračovaly i po našem nástupu do úřadu. Různou formou o nich byli zpraveni i moji předchůdci ve funkci starosty či místostarosty i hejtman Pardubického kraje,“ sdělil Jan Ropek.

Nedostatky v hospodaření organizace odhalil finanční audit, který si radní nechali zpracovat. „Audit ve svých závěrech zhodnotil pochybení formálního charakteru s nižší i vyšší významností,“ informoval starosta s tím, že závěry auditu nemůže, vzhledem k tomu, že se jedná o neveřejný dokument, blíže komentovat.

Cihelna 2019
FOTOGALERIE: Svoboda přichází přes Slezsko. Cihelna přiblížila konec války

Domov pro seniory se pod vedením někdejšího ředitele dostal do ztráty, která se aktuálně pohybuje kolem 2,5 milionů. Dofinancování nese na bedrech město. „Pan ředitel mě již v minulém roce informoval, že letošní rok bude ekonomicky ztrátovější než ty předchozí, a že přes veškerou snahu o minimalizaci nákladů se ztráta, kterou musí dofinancovat město, prohlubuje. Situace byla o to vypjatější, že vláda schválila navýšení platů zaměstnanců, ale nepřidělila na ně peníze,“ vysvětluje Jan Ropek.

Spory se táhnou už několik let

Spory mezi dnes už bývalým ředitelem a zaměstnanci se táhnou několik let. Jablkem sváru bylo proplácení příplatků za směnnost a soustavné poskytování přímé zdravotní péče. Situace dospěla tak daleko, že zaměstnanci, aby svoje požadavky prosadili, museli založit odborovou organizaci.

„O právu na tento příplatek vedla odborová organizace s panem ředitelem několikaměsíční spory, kde proti sobě stály právní názory ministerstva sociálních věcí a asociace domovů důchodců. Do těchto jednání jsem za zřizovatele vstoupil a závěrem bylo odsouhlasení zvláštních příplatků a jejich zařazení do kolektivní smlouvy,“ pokračuje starosta. Mimořádné finanční prostředky na vyplacení příspěvků schválili choceňští zastupitelé v prosinci loňského roku.

„Skutečnosti týkající se financování sociálních služeb a neutěšeného stavu personalistiky jsem přednesl na radě a ta následně vyhodnotila jako nejvhodnější variantu vypsání výběrového řízení. Rada svým rozhodnutím primárně vytvořila možnost přivést nové myšlenky do zařízení a vytvořit dlouhodobou a ekonomicky udržitelnou vizi,“ vysvětluje Jan Ropek.

Na poprvé konkurz na nového ředitele nevyšel. „Do prvního kola se přihlásily tři uchazečky, bohužel dvě z nich nesplnily kritéria a komise se rozhodla výběrové řízení opakovat,“ uvedl starosta. Do druhého kola, které proběhlo před pár dny se přihlásil stejný počet uchazečů. Tentokrát už to ale vyšlo. Jméno nového ředitele bude známé koncem tohoto týdne.

Ilustrační foto.
Nevhodný odpad? Popelnici nevyvezou