Starostu města Zdeňka Řeháka a místostarostku Petru Válkovou provedla domovem ředitelka Sociálních služeb Magdaléna Zemková. Řešili především zmíněný pavilon B, který se nachází přes řeku za hlavní budovou, byl postaven roku 1910 jako městský chudobinec a lazaret.

„Práci nám výrazně znesnadňují už samotné dispozice pavilonu B. S prostorem bojujeme hlavně při práci s imobilními uživateli, k nimž se obtížně zajišťuje přístup. Problém také vidím v tom, že zde pokoje nemají svá vlastní sociální zařízení. Do těch společných tak musíme převážet i klienty, kteří by si v rámci svého pokoje byli schopni dojít sami na toaletu nebo k provedení hygieny. Uměle tak podporujeme imobilitu a závislost,“ uvedla ředitelka, kterou kromě propozic trápí i stav budovy.

Zemková sdělila, že se pavilon nachází ve svahu u řeky, což přináší problémy s vlhkostí. „Dále se zde vzhledem ke stáří budovy často vyskytují různé havarijní situace, které vždy okamžitě řešíme, ale nejedná se o koncepční řešení problému,“ dodala ředitelka.

Otázkou je, kde by v případě takové rekonstrukce byli umístěni aktuální klienti. Město tak již v minulosti za účelem rozvoje Domova pro seniory zakoupilo areál bývalé výrobny, která se nachází v sousedství zařízení.

Místostarostka Petra Válková po návštěvě uvedla, že při průchodu spojovacím krčkem mezi pavilony má člověk pocit, jako kdyby cestoval časem. „Nepovažujeme tento stav za důstojný a dlouhodobě udržitelný. Dnes nám byla prezentována čísla, která jasně říkají, že naprostá většina obyvatel Domova pro seniory pochází z České Třebové, a současně také, že se jedná o klienty nejčastěji ve třetím a čtvrtém stupni závislosti,” dodala Válková.