„Stávající kapacita je nedostačující, a proto bude v dohledné době nutné řešit komplexní investice do modernizaci domova. Hlavně budova B dnes rozhodně neodpovídá svým zázemím prostředí, které by si senioři zasloužili,“ řekl hejtman Martin Netolický. Jak dodal, v prvé řadě je nutné se zaměřovat na rozšiřování kapacit terénní péče tak, aby seniorům byl umožněn život primárně v jejich domácím prostředí.