Týden sociálních služeb je celostátní akcí vyhlášenou Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a ministerstvem práce a sociálních věcí. V letošním roce se uskuteční   v termínu 8. – 14. října a vedle konferencí, seminářů, work- shopů apod. se v uvedeném týdnu uskuteční v zařízeních poskytujících sociální služby i dny otevřených dveří. Pro Domov pod hradem Žampach připadají tyto dny na 9. a 10. října.
Pro návštěvníky domova bude po oba dny připraven mezi 9. a 16. hodinou bohatý program. Ředitel domova Luděk Grätz nabídku upřesňuje: „Vedle prohlídky všech oddělení a aktivizačních center budou mít návštěvníci možnost vidět program zájmových útvarů našeho domova. Těšit se mohou na vystoupení hudebního souboru Barbušáci a tanečního souboru Ginko."
Mezi další „lákadla" domova patří prohlídka centra senzomotorického vnímání a muzikoterapie – snoezelen, návštěva a seznámení se s činností aktivizačních center, kde si návštěvníci budou moci koupit výrobky z keramiky, vonné svíce, tkané koberce a další dekorativní předměty,  nebo promítání filmů, které vznikly v centru pro filmovou tvorbu.
„Cílem celé akce je seznámit veřejnost s životem lidí se zdravotním postižením, součástí areálu domova je však i rozlehlé arboretum, a tak mohou návštěvníci po prohlídce zařízení strávit příjemné chvíle i v podzimní přírodě," dodává Luděk Grätz.
V minulých letech se domov při pořádání Dnů otevřených dveří setkal s velkým zájmem veřejnosti, a to zejména početných skupin ze školských zařízení. Pracovníci domova pro lepší koordinaci prohlídek žádají tyto větší skupiny o dojednání termínu na: info@uspza.cz nebo telefonicky na 604 846 410.