Zájem veřejnosti
i školáků trvá

Během úterý a středy, vždy od 9 do 16 hodin, budou mít zájemci z řad veřejnosti možnost seznámit se blíže se službami, které Domov pod hradem Žampach poskytuje.
Kdo přijde, bude si moci prohlédnout prostory zámku a aktivizačních center domova. Program vyplní vystoupení pěveckého a tanečního souboru působících při domovu. Žáci základních škol si budou moci zkusit vyplnit zajímavý kvíz zaměřený na poznávání zdejšího arboreta. Měl by být i prostor na projekci nového filmu z koprodukce Domova pod hradem Žampach a Domova Kamarád LORM v Žatci.
„Zájem o naše dny otevřených dveří neklesá. Projevuje ho jak široká veřejnost, tak i žáci a studenti škol. Bourají se tak bariéry a určité předsudky vůči lidem s různými postiženími. A je dobře, že se tak děje i mezi mladou generací. Srdečně tedy zveme všechny, kdo se o nás chtějí dozvědět něco víc," říká Luděk Grätz, ředitel domova.
Zájemcům budou také objasňovány transformační záměry pobytových zařízení sociálních služeb Pardubického kraje, které se dotknou i Domova pod hradem Žampach.

Kraj plánuje transformaci

V Pardubickém kraji vzniká plán změn pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby s rozumovým postižením, který má za cíl poskytovat tyto služby v budoucnu ve větším rozsahu v běžném prostředí a způsobem více podobným životu lidí v běžných domácnostech, ať již ve městě či na venkově.
„Tyto změny se plánují také pro Domov pod hradem Žampach. Nejedná se o rušení stávajících služeb, ale o změnu podmínek a způsobu jejich poskytování. Po roce 2016 by se měla část uživatelů našich služeb postupně, v několika víceletých etapách, přemístit do nových domácností umístěných v samostatných bytech a domcích, a to v přiměřené vzdálenosti od obce Žampach. Na Žampachu by měla být nadále poskytována pobytová sociální služba ve stávajících domácnostech umístěných v domcích a bytech. Také zámecký areál by měl nadále sloužit jako zázemí pro aktivizační, pracovní a terapeutické činnosti uživatelů služeb a další i nepobytové sociální služby. Počítáme s tím, že pro určitou část stávajících uživatelů pobytových služeb a pro některé činnosti a sociální služby bude nadále areál na Žampachu využíván. Zámecký areál a parky zůstanou v budoucnu nadále veřejnosti přístupné," objasňuje záměry Pardubického kraje v transformaci svých organizací Luděk Grätz, ředitel Domova pod hradem Žampach.