Místní část Vysokého Mýta slaví 770 let od svého založení a jeho obyvatelé chtějí mít při této příležitosti svoji obec ještě krásnější, proto požádali město o opravu kříže, který patří mezi její pamětihodnosti. Město iniciativu lidí z Domoradic přivítalo, zajistilo restaurátora a také dotaci Pardubického kraje. Díky tomu kříž projde kompletní obnovou, a to včetně všech zlacených a kovových prvků. Zrestaurování kamenného kříže bude město stát 185 tisíc korun a stihne se do konce května.