Velký projekt Sdružení obcí Orlicko si klade za cíl předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Listopadová valná hromada schválila smlouvu s dodavatelem kompostérů, cena zakázky je zhruba šest milionů korun. Sdružení ji bude financovat za pomoci dotace z Operačního programu Životní prostředí.

„Po podpisu smlouvy dojde k dodávce kompostérů do osmi týdnů a následně budou prostřednictvím dotčených obcí umístěny zdarma do jednotlivých domácností, které o ně projevily zájem,“ informoval předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala.

Kromě 1979 kusů kompostérů sdružení navíc koupí také pět komunálních štěpkovačů.

Do projektu se zapojil i Žamberk. Jaký zájem by měli místní o kompostování bioodpadu, zjišťovala radnice vloni prostřednictvím anketních lístků distribuovaných do všech domácností. Ukázalo se, že velký, na městský úřad se vrátilo téměř 450 vyplněných lístků. V Žamberku už před lety zavedli třídění bioodpadu. „Začínali jsme u rodinných domků, dnes už se stalo téměř standardem mít bionádobu u každého domku. Teď těmito nádobami většího objemu posilujeme i sídliště a hustěji zabydlené lokality, protože lidé třídí a pomáhají k tomu, aby komunálního odpadu bylo co nejméně,“ těší zdejšího starostu Jiřího Dytrta.

Číslo dne: 13
Zapojí se Červená Voda, České Petrovice, Dlouhoňovice, Dolní Morava, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Králíky, Kunvald, Lichkov, Mladkov, Nekoř, Žamberk.

Proč kompostování?
Nejlepším způsobem hospodaření s odpadem, tedy i s biologicky rozložitelným, je předcházení jeho vzniku. Kompostování a zejména domácí ( kdy odpadají náklady na svoz) je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších člověkem řízených recyklací, které zintenzivňuje a optimalizuje běžné půdní mikrobiologické procesy. Pomocí kompostování je možné z rozličných bioodpadů získat kvalitní organické hnojivo - kompost. Kompostování je tedy přírodní proces, při kterém dochází k rozkladu organických odpadů (působením mikroorganizmů) na užitečné humusové látky.