Hotelový komplex, který má v dohledné době vyrůst na Dolní Moravě v lokalitě Nad Slonem, je předmětem diskuzí už řadu let. Znepokojení budí především u ochránců přírody, kteří upozorňují na výskyt chráněného chřástala polního. Jejich obavy a dovolání však smetl ze stolu Pardubický kraj, který v minulosti rozhodl o tom, že chystaný zásah do přírody nemůže prostředí více narušit. To už prý stávající výstavbou poznamenáno je. Takové odůvodnění a schválení záměru je však podle ministerstva životního prostředí v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. „Stanovisko je důkazem toho, že ministerstvo zkrátka vnímá lokalitu Dolní Moravě odlišně, než Pardubický kraj,“ podotkl Slavomír Bušina z Českého svazu ochránců přírody.

Celý posudek EIA najdete na úřední desce Pardubického kraje, pod značkou Lokalita Nad Slonem – závěr zjišťovacího řízení EIA, číslo dokumentu: 1205-21 (Vyvěšeno: 29.7.2021 - 12.8.2021)
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

V celém příběhu tak nejspíše nastává obrat. Podle stanoviska EIA může mít záměr „významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí.“

Ochránci přírody upozorňují především na výskyt chřástala polního, na kterého by měla výstavba extrémně negativní dopad. To potvrdilo také ministerstvo. „Předpokládá významné negativní vlivy záměru na populace chřástala polního a jeho biotop.“

O kauze jsme již psali:

Pokud chce nyní zhotovitel ve stavbě pokračovat, musí předložit řadu dokumentů a studií, mezi nimi také posouzení vlivu záměru na ptačí oblast Králický Sněžník nebo třeba stanovisko o tom, jaké bude mít nadměrné rekreační využívání dopady na dopravu či hluk v obci a krajině.

To je jeden z bodů, které trápí také místní obyvatelstvo. Turisté totiž oblast extrémně zatěžují. Největší problém má obec s jednodenními turisty, kteří pro místní neznamenají žádný ekonomický přínos. Od potencionální hotelového komplexu, který má v lokalitě Nad Slonem vyrůst, si slibovali alespoň částečnou úlevu. „Ubytovací lůžka mohou být pro místní nakonec ku prospěchu celé věci. Slibujeme si od toho, že se otočí poměr jednodenních a vícedenních návštěvníků,“ vysvětlil před časem Deníku starosta Dolní Moravy Richard Novák.

Kontroverze budí i rozhledna na vrcholu Králického Sněžníku nad Dolní Moravou…

Jednodenní turisty Dolní Morava neláká jen na přírodu, v obci se nachází řada dalších atrakcí. Oblíbená je například Stezka v oblacích či bobová dráha. V budoucnu by mohl vzniknout také visutý most, který by vedl vysoko nad údolím. K takovým turistickým atrakcím se zastupitelstvo obce staví spíše skepticky. „Tato atrakce je v územním plánu vyznačena dlouho, snad ještě před Stezkou v oblacích. Dnes bychom se k takové věci stavěli jinak a s daleko větší opatrností,“ vysvětlil Novák.

Zdali se výstavba nového hotelového komplexu uskuteční teď záleží na investorovi, který ministerstvu životního prostředí musí doložit nové posudky. "Znamená to pro nás zdržení a vícenáklady s tím spojené. Zdržení bude trvat minimálně půl roku a cena bude zhruba 200 tisíc korun," vysvětlil Deníku Martin Palán, ředitel horského resortu na Dolní Moravě.