Ti mohou podávat své grafické návrhy do začátku listopadu. „Odbornou porotou budou vybrána tři první místa, která budou odměněná velkou pizzou a výtvarnými cenami. Navíc vítěz prvního místa se stane spoluautorem webových stránek," slíbil ředitel ZUŠ Pavel Vašíček. Ten již viděl první návrhy a jak konstatoval, ze všech přihlášených bude těžké vybrat. Výtvarný obor, který byl v lanš-krounské umělecké škole založen v roce 1961, má v současnosti přes sto deset žáků.